Officiële bekendmakingen gemeente Putten week 41

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Putten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer:
1. 04-10-2021, Wilhelminalaan 2, het kappen van 10 bomen (kappen), W 21/382.
2. 04-10-2021, Burg Roosmale Nepveulaan 2, het kappen van 26 bomen (kappen), W 21/384.
3. 06-10-2021, Harderwijkerstraat 66, het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning (bouwen), W 21/385.
4. 07-10-2021, Ambachtstraat 7A, het plaatsen van een loopdeur en een sectionaaldeur (bouwen), W 21/387.
5. 08-10-2021, Huybertsenweg 58, het plaatsen van een dakkapel (bouwen), W 21/388.
6. 08-10-2021, Van Eeghenlaan 8, het realiseren van een aan-/bijgebouw (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/389.

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

INGEKOMEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT EN SLOOPWERKZAAMHEDEN

De volgende melding activiteitenbesluit is ingediend:
1. 20-09-2021, Drieseweg 45, melding GBES vanaf 11-10-2021.

De volgende sloopwerkzaamheden zijn gemeld:
1. 21-09-2021, Van Eeghenlaan 8, het slopen van schuurtjes en carport
2. 30-09-2021, Prins Hendrikweg 28, het verwijderen van asbest uit een woning.

Tegen een melding activiteitenbesluit of sloopmelding kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 07-10-2021, Roggestraat 89, het plaatsen van een dakkapel (bouwen), W 21/352.
2. 07-10-2021, Huinerweg 1-4, het legaliseren van een kelder en het plaatsen van een vaste trap naar de kelder (bouwen), W 21/367.
3. 07-10-2021, Emmalaan 18, het realiseren van een erker (bouwen), W 21/373. 
4. 08-10-2021, Stationsstraat 24B, het bouwen van een nieuw woonhuis (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 21/266.
5. 08-10-2021, Engersteeg 3, het kappen van een boom (kappen), W 21/339.
6. 08-10-2021, Hellerweg 18, het plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel (bouwen), W 21/359.

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

INSTELLEN PARKEERVERBOD KERKWEGJE

Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen om een parkeerverbod in te stellen in het Kerkwegje aan de kant van de Nieuwe Kerk tussen het kruispunt met de Kerkstraat en de wegversmalling.

Het volledige besluit inclusief de situatietekening zijn in te zien in het Gemeenteblad. Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten.

Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend