Online informatiebijeenkomst Halvinkhuizen

De gemeente Putten werkt aan de voorbereidingen van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen en zij praten belangstellenden graag bij tijdens de online informatiebijeenkomst ‘Ontwikkelingsvisie Halvinkhuizen' op 2 december. 
 

Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze informatiebijeenkomst.

De ontwikkelingsvisie voor deze nieuwe woonwijk is gebaseerd op verschillende onderzoeken. En op de ambities zoals beschreven in de 'agenda van de toekomst'. In het afgelopen jaar zijn inwoners hierbij betrokken geweest en hebben met de gemeente meegedacht. De inbreng is meegenomen en verwerkt in de ontwikkelingsvisie. De ontwikkelingsvisie is in concept klaar en geeft richting aan de verdere uitwerking van de plannen. Tijdens de bijeenkomst worden belangstellenden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.

Het programma voor donderdag 2 december om 19.30 uur via Zoom ziet er alsvolgt uit. Om 19.15 uur is er de digitale inloop, om 19.30 uur opent wethouder Koekkoek de bijeenkomst en om 19.35 uur praat projectleider Annemiek Hoitinga de aanwezigen bij over de stand van zaken en de planning. Om 19.45 start de presentatie concept ontwikkelvisie door een stedenbouwkundig bureau.

Om 20.10 uur is er dan nog ruimte voor het stellen van vragen. Aanmelden voor deze avond kan via de volgende link www.putten.nl/halvinkhuizen.

Aanmelden is nodig om deel te nemen aan de bijeenkomst. Deelnemers krijgen dan vóór het begin van de bijeenkomst een e-mail. Daarin staat de link om aan de Zoom-bijeenkomst deel te nemen.