​Onrust rond voortuinen Stationsstraat

Waarom wil de gemeente Putten stroken grond langs de Stationsstraat die nu door aanwonenden worden gebruikt weer zelf in beheer nemen? Dat wil de fractie van Wij Putten graag van het college weten.

Langs een deel van de Stationsstraat lopen de voortuinen door op stroken grond die officieel aan de gemeente Putten toebehoren.

Die situatie bestaat al jaren zo, tot ieders tevredenheid. Afgelopen week werden aanwonenden opgeschrikt door een brief van de gemeente Putten dat deze stroken bij de herinrichting van de Stationsstraat weer onder het beheer van de gemeente komen. In het kader van het zogeheten project ‘Eigendom op Orde’ wordt er binnenkort een bloemenmengsel ingezaaid.

Een aantal aanwonenden is hier niet blij mee en heeft de fractie van Wij Putten benaderd. De fractie wil daarom van het college weten wat de achtergrond is van het besluit en om hoeveel percelen het gaat. Ook wil Wij Putten graag weten wanneer het besluit is genomen en op welke manier het overleg met deze belanghebbenden is georganiseerd. “Sommige aanwonenden voelen zich hierdoor overvallen”, zegt commissielid Arap-John Tigchelaar. “Hebben deze mensen iets gemist?” Ook wil hij weten hoe het toekomstig onderhoud van de stroken is geregeld.

Wij Putten heeft gevraagd om schriftelijke beantwoording van de vragen.