Onze kinderen willen ook naar regulier voortgezet onderwijs

Twee moeders met beiden een kind met Downsyndroom die nu op reguliere basisscholen zitten (resp groep 7 en groep 8) in Harderwijk willen graag in contact komen met ouders van kinderen met Downsyndroom die binnenkort ook naar het voorgezet onderwijs gaan.

De beide moeders zouden graag zien, dat hun kinderen ook naar het normale voorgezet onderwijs kunnen

Omdat het reguliere onderwijs een fijne plek voor hun kinderen is om te leren en hun kinderen leren veel met en van andere kinderen in het regulier onderwijs. 

Zij hopen daarom dat hun kinderen ook naar een reguliere VO school kunnen. Het is voor de andere kinderen goed om op jonge leeftijd al op te groeien met kinderen zoals die van hen. In regio Harderwijk is er nog geen reguliere school die op deze manier onderwijs kan bieden.

De moeders denken dat er meer kinderen en ouders in de regio Noord West Veluwe zijn die nu in het reguliere onderwijs zitten en nog geen passende vervolgschool hebben gevonden. Daarom hopen ze in contact te komen met andere ouders, want samen kunnen ze hun geluid sterker laten horen en zoeken naar een school waar ze samen naar school kunnen. Het zou fijn zijn als het normaler wordt om anders te zijn.

Milia Zwart
(Eigen foto - Milia in het midden)