Vanaf 10 mei starten de werkzaamheden N798

​Provincie Gelderland verplaatst en verbreedt de fietsoversteek op het kruispunt van de N798 met de Hoofdlaan, met behoud van de aansluitingen van de gemeentelijke Hoofdlaan en Beukenlaan. 

Hiermee komt ook een einde aan de tijdelijke snelheidsverlaging naar 60 kilometer per uur ter hoogte van dit kruispunt.

De gemeente, politie en fietsersbond steunen dit voorstel. Tussen 10 mei en 24 juni wordt de fietsoversteekplaats op het kruispunt Oude Rijksweg/Hoofdlaan verbeterd, waardoor het veiliger wordt voor fietsers. De werkzaamheden worden gecombineerd met kleine werkzaamheden aan het kruispunt Beukenlaan/Hoofdlaan. Tijdens de werkzaamheden is er één rijstrook open voor verkeer. Met tijdelijke verkeerslichten wordt het verkeer langs het werkvlak geleid. Ook wordt er een verkeersregelaar aan het begin en einde van het werk ingezet. De huidige fietsoversteek wordt zo lang mogelijk in stand gehouden, zodat fietsers daar zo lang mogelijk over kunnen steken. Het kruispunt wordt één nacht afgesloten. Dit is nodig om het asfalt en de markering op de weg aan te brengen. De afsluiting en omleiding wordt met borden langs de weg aangegeven zodra de datum bekend is. 

Werkzaamheden
Er komt een nieuwe fietsoversteek aan de noordzijde van het kruispunt, inclusief een brede middengeleider van 3,5 meter. Zo kunnen fietsers veilig en in twee keer de weg oversteken vanaf de Hoofdlaan over de Oude Rijksweg naar de Schoonderbeeklaan en omgekeerd. De huidige fietsoversteek aan de zuidzijde wordt weggehaald. Ook verdwijnt het linksafvak voor autoverkeer wat uit Ermelo komt. De auto’s moeten straks op het kruisingsvlak stil staan voordat ze afslaan. De maximum snelheid op de N798 blijft 80 kilometer per uur. Deze aanpassingen zouden er volgens de provincie voor zorgen dat het kruispunt logischer voor fietsers wordt. Aannemer Vink Holding B.V voert de werkzaamheden in opdracht van provincie Gelderland uit.

Aanpassing kruispunt
Uit onderzoek, gehouden door de provincie, blijkt dat een groot aantal fietsers oversteekt via de aansluiting van de Hoofdlaan en niet de fietsoversteek gebruikt. Dit leidt tot onveilige situaties. Door het bestaande linksafvak vanuit de richting Ermelo af te sluiten, ontstaat ruimte voor het verplaatsen van de fietsoversteek naar de noordzijde. Een oversteek op die plek voorkomt dat fietsers vanaf de Beukenlaan en Hoofdlaan moeten omrijden. Het bestaande ontwerp van de provincie aan de noordzijde gaat uit van een bredere en langere middengeleider van 3,5 meter. Op die plek kunnen vier fietsen wachten tussen de twee weghelften.

Snelheid
Naar aanleiding van het dodelijk ongeval in september 2016 heeft provincie Gelderland onderzoek verricht naar het effect van een plaatselijke snelheidsverlaging ter hoogte van het kruispunt. Uit de snelheidsmetingen tijdens de proef bleek dat het plaatsen van 60 km/u borden niet leidt tot minder hard rijden. Het afdwingen van dit gedrag vraagt ook om het aanpassen van de inrichting van de weg, wat een kostbare zaak is. Het verlagen van de snelheid zonder de inrichting van de weg aan te passen leidt tot meer verkeersonveiligheid. Want automobilisten houden zich minder aan de maximum snelheid, terwijl fietsers dit wel verwachten. Op basis van de functie van deze weg in combinatie met de bestaande inrichting van de weg, past bij deze provinciale weg een maximum snelheid van 80 kilometer per uur.

Ruimere middengeleider
Naar aanleiding van een debatverzoek in Provinciale Staten is opnieuw naar de beoogde inrichting van dit kruispunt gekeken. Met name naar de mogelijkheden en meerwaarde van een fietsveilige oversteek met een ruimere middengeleider voor fietsers. Gekeken is of een middengeleider met ruimte voor zes fietsen een mogelijkheid is. Hieruit blijkt dat daar onvoldoende ruimte voor is. Het huidige ontwerp wordt daarom uitgevoerd.