Raad is voor verplaatsing van de Boni, ondanks ‘rafeltjes’

Ondanks vraagtekens over de parkeerdruk op de Gervenhof, extra verkeersdruk rondom de Engweg en het afwijken van de woonvisie stelde de gemeenteraad, afgelopen donderdag, het raadsvoorstel met betrekking tot bestemmingsplan Gervenhof, Dorpsstraat en omstreken vast.

In dit plan wordt het huidige pand van de Boni gesloopt en daar worden negen woningen gerealiseerd. En aan de Gervenhof komt, in het gebouw van de meubelzaak van Kok, een nieuwe Boni en er worden 28 appartementen gebouwd. Ook komen er parkeerplaatsen bij

Met uitzondering van de stemmen van Wij Putten, stemmen de fracties in met de herontwikkeling van een deel van de Gervenhof en de huidige locatie van de Boni aan de Dorpsstraat/Achterstraat. Hierdoor krijgen deze locaties een kwalitatieve en kwantitatieve impuls.

Kamphuis (Wij Putten) geeft aan: “Het is voor ons een lastige afweging. We zien kwalitatieve impulsen en in de basis staan we er positief tegenover. Maar we hebben wel vraagtekens over de uitvoering van het plan. Is de extra aan te leggen parkeerplaats echt voldoende om het parkeren voldoende te faciliteren. Of zullen er onaanvaardbare opstoppingen en onveilige situaties ontstaan. Met betrekking tot het woningbouwprogramma worden er honderd procent dure woningen gerealiseerd. En dat is nooit de bedoeling geweest. Een gemengd woonprogramma, zoals verwoord in de woonvisie, is veel belangrijker.”

Heinen van de VVD maakt zich vooral veel zorgen over de parkeerdruk op de Gervenhof. “Als de winkels zondag open zouden kunnen, kan dat de parkeerdruk wel verlagen. Maar wij zijn geen verkeersdeskundigen en we moeten vertrouwen op de deskundigheid van het rapport. We hadden graag nog een maand langer gehad, om wat meer met elkaar over dit bestemmingsplan door te kunnen praten. Maar we moeten er toch een keer een klap op geven.”

Elsenaar (CDA): Op papier kloppen de cijfers ten aanzien van het aantal benodigde parkeerplaatsen, maar dat wil niet zeggen dat er altijd voldoende parkeerplaatsen zijn. De afhandeling van het verkeer is erg belangrijk. We vragen het college dan ook om nogmaals naar de verkeerscirculatie van de Engweg, de Achterstraat en de Molenstraat te kijken. In het collegeakkoord hebben we afgesproken dat we ons gaan inzetten voor fietsers. We gaan er dan ook vanuit dat er voldoende aandacht is voor fietsers. Wij maken ons ook zorgen over het laden en lossen van vrachtwagens. De chauffeurs kunnen geweldig manoeuvreren, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Voor dit plan gaan we akkoord voor het bouwen van woningen bij de oude Boni buiten de woonvisie om, maar we willen hier zeker geen gewoonte van maken.”

Van den Brink van de SGP geeft aan: “Aan dit voorstel zitten nog steeds twee rafeltjes. Een daarvan is het afwijken van het woningbouwprogramma en de andere is het parkeren. De woonvisie is geen wet van meden en persen, waar je niet van af kan wijken. Maar we moeten wel kritisch blijven. Het blijft moeilijk. Het blijft een rafel. Dan het parkeerterrein. Ik zie een terrein dat tjokvol auto’s staat. We trekken een supermarkt dichter naar het centrum toe. Dat is mooi natuurlijk, maar maakt het ook lastig. In onze ogen is het een welkome ontwikkeling, maar een supermarkt heeft een grote parkeerbehoefte. Dit alles maakt het een complex programma, maar het is goed te verdedigen om te zeggen dat dit, voor nu, wel een keertje kan. Ik zie voor de fiets, in dit plan, geen ruimte. Ziet het college kans om ‘Fiets First’ in deze plannen nog te realiseren. En is de veiligheid van fietsers en voetgangers wel voldoende geborgd”, vraagt Van den Brink. “Om het goed te krijgen moeten er, volgens het onderzoeksbureau parkeerplaatsen wijken. Ik denk ook dat dit beter is, veiligheid voor alles. Ziet het college kans om de veiligheid te garanderen.”
 
Van Hemel van de ChristenUnie geeft aan dat het plan, in ruimtelijk opzicht, wel passen en meten is. “Het is een complex plan, maar wij blijven positief. We wensen de wethouder veel succes met de uitvoering ervan."

Volgens Koornneef van Gemeentebelangen is het van groot belang dat het centrum, voor nu en in de toekomst, in trek blijft. “Het is nodig om het centrum een facelift te geven en panden moeten hiervoor opnieuw worden bestemd. Bij een herinrichting van het centrum zal ook niet alles gehandhaafd kunnen worden. We hopen dat we met zijn allen, dus ook winkeleigenaren en bewoners verder kunnen kijken dan onze eigen voordeur. Er zijn wel plekken waar je minnen en plussen hebt, maar de totaalbalans moet kloppen als het gaat over het woningbouwprogramma. De parkeerdruk op de Gervenhof was al groot en dat zal door de komst van de Boni alleen maar erger worden. Uiteraard moet het wel veilig kunnen. We gaan de parkeernota nog verder verfijnen en misschien moeten we kijken naar een collectieve parkeervoorziening in het centrum.”

Wethouder Cornelissen reageert: “We willen in Putten al langer toewerken naar een compact winkelgebied. Dit soort inbreidingsprojecten in het centrum zijn niet eenvoudig en je maakt parallel steeds verdere afspraken met ontwikkelaars. Zienswijzen hebben geleid tot een extra onderzoek en er zijn wel een aantal aandachtspunten waar we als college iets mee willen en moeten.”

Cornelissen vervolgt: “Voor laden en lossen is het essentieel dat het veilig moet kunnen, maar dit is aan de ontwikkelaar van het gebied. Er zijn meerdere mogelijkheden denkbaar en wellicht kan er wat geschoven worden in de inrichting. Dat zullen we onderzoeken, want het moet gewoon veilig zijn. En daar zullen we ook op toezien. De parkeernota wordt ook ge-update en we zullen zeker ook kijken naar de fietsparkeernormen. Ook nemen we de verkeersafwikkeling van de Gervenhof, de Achterstraat en de Molenstraat hierin mee. We gaan kijken wat aanvullend nodig is en wat er beter kan. Tevens komt er een voorstel over de inrichting van de Engweg. Wat het woningbouwprogramma betreft gaan we de bouw van de dure woningen bij de oude Boni elders compenseren. Dat gebeurt niet in dit bestemmingsplan, maar er zijn wel projecten waar binnenkort juist wat goedkoper wordt gebouwd. We zorgen er wel degelijk voor dat het woningbouwprogramma in evenwicht blijft.”

Kamphuis vindt het een lastige afweging. “Tegenstemmen geeft het signaal dat we het uberhaupt geen goed idee vinden. Dat is niet de bedoeling. Het is een kansrijk plan, maar we zijn echt bang dat we onveiligheid gaan creëren. We vinden het een goed initiatief, maar stemmen tegen omdat in deze uitwerking voor ons te veel risico zit.”

Van den Brink geeft aan: “Voor ons is veiligheid heel erg belangrijk en het college geeft aan dat ze daar nog naar gaat kijken. Dat is voor mij voldoende. We kopen een jas met een rafeltje.”