Rens Ruitenberg buurtsportcoach aangepast sporten en bewegen

De Noord-Veluwe wil aangepast sporten en bewegen makkelijker maken. Lokale buurtsportcoaches gaan mensen met een beperking ondersteunen en stimuleren om te sporten en te bewegen. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen acht Noord-Veluwse gemeenten.

Regio Noord-Veluwe zet in op sporten en bewegen voor mensen met een beperking

De Noord-Veluwe wil aangepast sporten en bewegen makkelijker maken. Lokale buurtsportcoaches gaan mensen met een beperking ondersteunen en stimuleren om te sporten en te bewegen. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen acht Noord-Veluwse gemeenten.

Buurtsportcoach voor elke gemeente
De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten zetten een lokale buurtsportcoach in voor aangepast sporten en bewegen. De acht coaches gaan het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking meer onder de aandacht brengen, verder uitbreiden en ondersteunen. Dit gaan zij doen door mensen met een beperking van informatie te voorzien en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Voor nieuwe initiatieven zal zowel lokaal als regionaal verbinding met betrokken sport- en beweegaanbieders en (zorg)organisaties worden gezocht.

Rens Ruitenberg buurtsportcoach aangepast sporten en bewegen in Putten
Inwoners van Putten die meer informatie willen over aangepast sporten, kunnen contact opnemen met Rens Ruitenberg van Actief Putten. Hij is de buurtsportcoach aangepast sporten in Putten en bereikbaar via telefoonnummer 06-5768 4088 of e-mail [email protected].

Online platform Uniek Sporten
De regionale samenwerking gebeurt onder de vlag van het landelijke online platform Uniek Sporten, waar alle informatie rondom sporten en bewegen met een beperking te vinden is. Op www.unieksporten.nl staan alle sportactiviteiten vermeld per gemeente.

Regiocoach verbindt sportieve initiatieven
Op regionaal niveau is Monique Zuijdwijk aangesteld om de lokale buurtsportcoaches te ondersteunen in hun werk. “De meeste gemeenten hebben al een redelijk goed zicht op wat de sport- en beweegbehoefte is van hun inwoners met een beperking. Van belang is om dit samen met alle betrokken partijen uit te laten groeien tot een zo compleet mogelijk sport- en beweegaanbod”, zegt Zuijdwijk.

Wethouders Sport zijn blij met regionale samenwerking
De wethouders Sport van de betrokken gemeenten kozen unaniem voor zowel een regionale als lokale aanpak. “We willen dat het voor mensen met een beperking binnen 3 jaar mogelijk is om in deze regio te sporten en te bewegen als ieder ander”, zegt Jim van den Hoorn, wethouder Sport in Putten. “We zijn blij met de gemaakte afspraken, want samen met alle betrokkenen kunnen we dit mogelijk maken”, aldus Van den Hoorn.

Rens Ruitenberg is het aanspreekpunt voor aangepast sporten in Putten.