​Samenwerken voor veilige scholen

Scholen, gemeenten, politie en het openbaar ministerie gaan intensiever samenwerken om de schoolveiligheid te vergroten. Zij bekrachtigden deze samenwerking door op maandag 5 juni het convenant Veilige Scholen te ondertekenen.

In het convenant worden drie thema’s benoemd: alcohol en drugs, kwetsbare jongeren en sociale media

Met deze samenwerking willen de partijen zorgwekkend gedrag op tijd signaleren en overlast, vandalisme en criminaliteit waar mogelijk voorkomen. De samenwerking zorgt er ook voor dat er sneller actie kan worden ondernomen in geval van incidenten of onveilige situaties, zoals loverboypraktijken en sexting.

Schoolveiligheid
‘Schoolveiligheid’ gaat om de veiligheid in de breedste zin van het woord, zoals een fysiek veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit en leerlingenzorg. Het gaat ook om een klimaat waarin iedere jongere kan zijn wie hij of zij is en zich verder kan ontwikkelen.

Leren en ontwikkelen
Op school doen leerlingen niet alleen vakkennis- en vaardigheden op. Ze leren ook hoe de samenleving in elkaar zit en wat de gebruikelijke normen, waarden en omgangsvormen zijn. Een veilige omgeving op school draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van jongeren.

Samen aan het werk
Bij het convenant hoort een uitvoeringsagenda. Hierin trekken de scholen, gemeenten, politie en OM samen op om invulling te geven aan de afspraken in dit convenant. Ook komt er een passende overlegstructuur. Het convenant komt voort uit het integrale veiligheidsplan en is afgesloten voor de duur van vier jaar. Door deze samenwerking willen de partners aan leerlingen en ouders zichtbaar maken dat in alle vier gemeenten op dezelfde manier gewerkt wordt om kinderen weerbaar te maken en te begrenzen in een samenleving waarin veel invloeden op hun afkomen. 

De volgende partijen hebben ondertekend: Christelijk College Nassau-Veluwe, Slingerbos Levant, Mijn School, SOMA college, Groevenbeek Christelijk College, Emaus College, Rietschans College, Mbo Landstede, Morgencollege, Politie Veluwe West, Politie Lelystad Zeewolde, Openbaar Ministerie district Oost-Nederland, Openbaar Ministerie district Midden-Nederland en gemeenten Harderwijk, Ermelo, Zeewolde en Putten. (Het OM district Oost-Nederland en OM district Midden-Nederland ondertekenen later en staan derhalve niet op de foto).