SGP Putten: ​Kosten onderhoud wegen zijn punt van aandacht

Onlangs heeft de gemeenteraad er (via de 4-maandsrapportage) weer 20.000 euro extra ‘bijgelapt’ voor onderhoud van wegen. Dat was niet de eerste keer. Vorig jaar al een keer 50.000 euro en 70.000 euro.

Aan de andere kant zie je dat geplande reconstructies enorm uitlopen

Niet de werkzaamheden zelf (soms ook – wat te denken van de Stationsstraat) maar vooral de plannenmakerij en al die procedures. Neem de Waterweg of de rotonde Garderenseweg-Bosrand. Hoe lang wordt daar al over gepraat en gepraat en gepraat?

Zo ontstaat het beeld dat door die vertragingen de onderhoudskosten de pan uit rijzen. De SGP-fractie wil hier meer van weten en heeft het college schriftelijke vragen gesteld. Hoeveel lopen oorspronkelijke planningen uit? Wordt er tijdig begonnen met de voorbereidingen van reconstructies? Hoe zit het met het kwaliteitsniveau?

De schriftelijke beantwoording van het college volgt binnen een maand.