Spiegeltje, spiegeltje… (column)

Ik denk dat wel meer mensen met mij wel eens voor de spiegel staan, toch? Zit je haar goed en staat je bril wel recht? Even kijken of het idee dat je hebt ook tot uiting komt in het beeld.

Af en toe voor de spiegel staan of de spiegel voorhouden is een goed gebruik.

Hiermee kijk je even of dat wat je in gedachten had ook in die vorm naar voren komt. Bij de spiegel op zich is dit vooral gericht op jezelf en je voorkomen, niet op de manier waarop het tot stand is gekomen. Maar ook het spiegelen van werkwijzen is een hele goede manier om te kijken of de werkwijze het beoogd effect heeft opgeleverd.

De komende tijd gaan we onszelf een spiegel voorhouden door onderzoek te laten doen naar het woonbeleid van Putten. Daar hebben we een rekenkamer voor. De vraag hierin is: Op welke wijze is het woonbeleid in de periode 2014-2020 tot stand gekomen en, is dit doeltreffend en doelmatig geweest voor de lokale woningmarkt als het gaat om voldoende passende woningen voor verschillende doelgroepen en heeft de gemeenteraad daarop effectief kunnen sturen en welke leerpunten zijn er voor de toekomst.

Ik ben erg benieuwd waar voor ons als gemeente(raad) leerpunten/verbeterpunten zijn aan te wijzen. Ook de evaluatie van het functieveranderingsbeleid komt de komende tijd naar de raad. En ook hierin weer de vraag: waar kunnen we verbeteren?

Bovenstaande punten zijn dan geen verbeterpunten die vanuit de samenleving naar voren zijn gekomen. Ik weet zeker dat burgers en bedrijven zeer zeker punten hebben waarvan zij vinden dat de gemeente moet verbeteren. Houdt u ons de spiegel voor? Laat weten wat u ziet!

Regelmatig vertelt een Puttense politicus in een column wat hem of haar bezighoudt. Deze keer is het de beurt aan Reinard de Jong, commissielid voor de SGP. Reageren? Stuur een email naar info@puttensezaken.nl.