​Start ruimtelijke procedure verplaatsing Aldi

Vanaf vandaag liggen het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning voor de verplaatsing van de Aldi supermarkt ter inzage.

Daarmee geeft het college het startsein voor de ruimtelijke procedure die moet leiden tot het verplaatsen van de Aldi van de huidige locatie aan de Bilderdijkstraat naar de Enghuisweg

Wat betekent de verplaatsing?
Voor de Enghuus 13, de nieuwe locatie, betekent de verplaatsing dat de woningen die er nu staan, gesloopt worden. Voor de Bilderdijkstraat 46, de bestaande locatie van de Aldi, betekent dit dat het gebouw van de Aldi wordt gesloopt. Hier komt woningbouw. De precieze vorm en het aantal woningen is nog niet bekend. Wel is in het bestemmingsplan een maximum aantal van 29 woningen opgenomen.

De ontwerpbesluiten zijn op afspraak digitaal in te zien in het gemeentehuis. Bel 0341-359768 voor het maken van een afspraak. Bel ook met dit telefoonnummer voor meer informatie.

Zienswijze indienen?
Binnen de periode dat de ontwerpbesluiten ter inzage liggen, kunnen inwoners schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbesluiten indienen. Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan digitaal via info@putten.nl of per post via Postbus 400, 3880 AK Putten. Richt de zienswijze aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en wethouders van Putten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunnen belangstellenden een afspraak maken. Bel hiervoor naar 0341-359768.