Start werkzaamheden Groene Kruispunt Nuldernauw

De gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren start op maandag 3 oktober de aanleg van het natuurinrichtingsproject ‘Groene Kruispunt Nuldernauw’. Dit is in het gebied tussen Strand Horst (Ermelo) en Strand Nulde (Putten) en tussen de A28 en de dijk van Flevoland.

De aanleg van het Groene Kruispunt is een opdracht vanuit het Integraal Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR), het Beheerplan Natura2000 en het bestemmingsplan Strand Horst.

De aanleg komt voor rekening van Gastvrije Randmeren en Leisurelands. Het plan is in samenwerking met de gemeenten Ermelo, Putten en veel andere partners ontstaan.

Werkzaamheden
Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats in de periode oktober tot en met half december 2022. Omdat de winterperiode minder handig is voor het aanbrengen van nieuwe beplanting wordt hiermee gewacht tot maart of begin april 2023.

Bereikbaarheid
Alle bedrijven en stranden blijven tijdens de werkzaamheden zowel per auto als fiets bereikbaar. Alleen is het voor fietsers en wandelaars niet mogelijk om via de Palmbosweg en Strandboulevard van Strand Horst naar Strand Nulde te fietsen of te lopen. Het recreatiegebied is tussen het evenemententerrein en de Pitch en Putt Horst afgesloten. Fietsers kunnen de omleidingsroute op de borden volgen.

Natuurlijker inrichting
Het doel van de aanleg van het Groene Kruispunt is een natuurlijker inrichting voor de Grote Karekiet, Roerdomp, ringslang, otter en snoek. Hiermee wordt het Natuurnetwerk Nederland zowel in de breedte- (Veluwe – Horsterwold) als in de lengterichting van de Veluwerandmeren versterkt. Daarom de naam Groene Kruispunt. Daarnaast is het Groene Kruispunt een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling ‘Veluwe aan Zee’ van Leisurelands.

Wat gaat er gebeuren?
Er wordt rietmoeras aangelegd dat op land overgaat in bosschages en grasland en dat aansluit op de bestaande rietoever. Een deel van het Nuldernauw wordt afgeschermd als rustgebied voor watervogels. Ook wordt er met boomstammen en takken een onderwaterbos aangelegd en er komt een vogelkijkhut. Om ruimte te maken voor het rietmoeras worden als eerste bomen en struiken verwijderd. Dit wordt later gecompenseerd met nieuwe aanplant binnen het Groene Kruispunt.

Om het rietmoeras te graven wordt er bijna 50.000 vierkante meter zand afgegraven. Dat zijn ongeveer 1.750 vrachtwagens. Het zand wordt gebruikt om de wegen in een deel van de wijk Drielanden in Harderwijk op te hogen. De gemeente Harderwijk, Leisurelands en Gastvrije Randmeren hebben hier al in een vroeg stadium afspraken over gemaakt. Zo helpen ze elkaar en beperken ze de CO2 uitstoot door de transportafstanden kort te houden. Het zand wordt direct naar het gebied gebracht waar het wordt gebruikt.