Stikstof en Natura 2000 zitten reconstructie rotonde in de weg

Van den Brink (SGP) vraagt, afgelopen maandag, tijdens de commissie economie, bestuur en openbare ruimte hoe het ervoor staat met de reconstructie van de rotonde aan de Garderenseweg-Calcariaweg.

Stikstof en Natura 2000 zit reconstructie van de rotonde aan de Garderenseweg-Calcariaweg in de weg

“In 2016 heeft de raad een voorbereidingskrediet van 60.000 euro beschikbaar gesteld voor de reconstructie rotonde Garderenseweg-Calcariaweg. Er zijn toen dertig varianten bekeken en er is burgerparticipatie toegepast. Medio 2018 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van 70.000 euro. De planning was dat eind 2018 een uitvoeringskrediet gevraagd zou worden. Voor zover ik weet is dat tot op heden niet zo ver gekomen. Wat heeft zich voorgedaan waardoor er nog steeds geen vervolg is gegeven aan de voorbereidingen voor deze rotonde”, vraagt Van den Brink.

Wethouder Koekkoek geeft aan dat er inderdaad in oktober 2018 voor het laatst over deze rotonde is gesproken. “Wij Putten diende toen een motie in waarin het college werd verzocht om bij voorrang de verkeersknelpunten met betrekking tot de aansluiting van de Bosrand en de Da Costastraat en de afsluiting van een deel van de Calcariaweg op te pakken en deze separaat aan deze commissie ter consultatie voor te leggen, alvorens de verdere uitwerkingen ter hand te nemen. Wij hebben hier destijds opdracht voor gegeven om dit op te kunnen lossen. Een adviesbureau heeft ons daarin geadviseerd om verder te bespreken met de commissie. Maar hoe groot is nu de kans dat we deze rotonde ook echt kunnen realiseren. De rotonde is gesitueerd op de rand van het Natura 2000 gebied en daarbij kwam later nog het stikstof probleem. We wilden eerst eens uitzoeken of een en ander wel mogelijk is, voordat we verder gaan discussiëren. We hebben gesprekken gevoerd met de provincie, maar daar kwam weinig concreets uit. Ook wat betreft het onderzoek naar stikstof hebben we niet echt duidelijk gekregen welke mogelijkheden er zijn. Er is nooit een duidelijk antwoord gegeven welke stappen we kunnen doen om dit door te zetten. Dus moeten we dan wel die discussie voeren of een pas op de plaats maken”, aldus Koekkoek. “Er is inmiddels wel geconstateerd dat het lang genoeg geduurd heeft en we zijn ons aan het beraden hoe we met een technische oplossing voor de commissie kunnen komen. We zetten nu intern op een rijtje hoe groot we de kansen inschatten om deze rotonde te realiseren.”

Wethouder Koekkoek vervolgt: “De aanleiding voor het vervangen van de minirotonde was de verkeersveiligheid. Het aantal ernstige ongevallen valt gelukkig mee. Daarin is niets veranderd de laatste jaren. Wel gebeuren er vaak kleine ongevallen en fietsers voelen zich onveilig op deze rotonde.”

Van den Brink vindt het verrassend dat het zo lang stil is geweest en dat nu pas blijkt dat onder andere de stikstof hier een probleem geeft. “We hebben destijds gevraagd welke projecten te kampen hebben met het veranderde stikstofbeleid. Het antwoord was toen dat we in Putten dergelijke projecten niet hadden. En nu blijkt dit er toch een te zijn. We willen graag een planning en weten wanneer er een schop in de grond gaat.  Daar is het ons natuurlijk om te doen.”

Na de beantwoording van deze vragen stelde Gemeentebelangen voor om de wethouder te houden aan een actieve informatieplicht hierover richting de gemeenteraad. “Als de SGP-fractie geen vragen gesteld zou hebben dan hadden we nu niet geweten wat de stand van zaken is. Sterker nog, in enkele zinnen gaf de wethouder aan wat deze stand van zaken is met weinig onderbouwing. Ook deed hij geen concrete toezegging wanneer hij hierop wil terugkomen”, aldus Hoogendijk van Gemeentebelangen.