Twee grote uitdagingen voor organisatie Sinterklaasintocht

Bij de organisatie rondom de jaarlijkse Sinterklaasintocht lagen er dit jaar twee grote uitdagingen. Dat was de locatie en de inmiddels landelijk bekende Zwarte Pietendiscussie.

Door Corona heeft er vorig jaar geen optocht kunnen plaatsvinden, maar dit jaar staan alle seinen weer op groen

Op zaterdag 13 november zal Sinterklaas en zijn Pieten ook Putten weer bezoeken.

Haven van Nulde
Hoewel de haven van Nulde, door de wegafsluiting van de Waterweg en de Zuiderzeestraatweg, minder makkelijk te bereiken is, heeft de organisatie er toch voor gekozen om ook dit jaar de Sint weer aan te laten meren op Nulde. Nulde is op de fiets uitstekend bereikbaar. Per auto betekent dit omrijden via Ermelo of Nijkerk. Er zal voldoende communicatie worden opgestart om het publiek de bereikbaarheid van de haven van Nulde duidelijk te maken. Ongetwijfeld zal er weer een grote menigte Sinterklaas en zijn gevolg welkom heten in de haven van Nulde. Na de aankomst op Nulde zal het programma, net als andere jaren, vervolgd worden in het centrum van Putten.

Zwarte Pietendiscussie
De organiserende partijen hebben zich ook gebogen over de Zwarte Pietendiscussie. Een lastige discussie, omdat die omgeven is met veel emotie. Uitgangspunt dat door de organiserende partijen zal worden gehanteerd, is dat er vanuit de organisatie geen enkele behoefte is tot discriminatie in welke vorm dan ook. Dat de landelijke trend is ingezet naar roetveeg, gekleurde of welke Piet dan ook, valt niet te ontkennen.

Het uitgangspunt binnen Putten zal vooralsnog zijn dat iedere Piet vrij is om zich in welke kleur dan ook te laten zien aan het publiek. Daarbij is afgesproken dat er oog en begrip is voor de landelijke trend, zoals die merkbaar is binnen het Sinterklaasjournaal en dat die trend daar waar mogelijk zal worden vertaald binnen de Sinterklaasintocht in Putten.

Uiteraard zal jaarlijks de organisatie van de Sinterklaasintocht worden geëvalueerd en daar waar mogelijk en noodzakelijk worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. 

De jaarlijkse Sinterklaasintocht is een samenwerking tussen ‘ het Sinterklaascomité’ dat al ruim veertig jaar de intocht binnen Putten verzorgd, het Winkelcentrum Putten en VVV Putten.