Uit de gemeenteraad...

De fractieleden van Gemeentebelangen Putten geven wekelijks een update vanuit hun eigen perspectief. Deze week wordt er door Gemeentebelangen teruggeblikt op de raadsvergadering die gisteren (donderdag 11 april) werd gehouden.

Uit de gemeenteraad van donderdag 11 april 2024

Woningen bouwen in een tuin bij een bestaand huis 
Woningen in achtertuinen wil Gemeentebelangen Putten liever niet. We willen geen ‘Belgische toestanden’ met links en rechts vrijstaande woningen die ergens tussen of achter gepropt worden. Daarom heeft de gemeenteraad in 2017/ 2018 een inbreidingsnota vastgesteld met daarin alle plekken waar nog een extra woning mag komen. Nu werden we ineens gevraagd mee te werken aan twee vrijstaande woningen in een ‘achtertuin’ die niet in de inbreidingsnota staan. Uiteindelijk hebben we met tegenzin ingestemd met de twee woningen, maar aangegeven dat Gemeentebelangen Putten niet nog een keer meewerkt aan een plan voor een vrijstaande woning in een tuin die niet eerst is opgenomen in de inbreidingsnota. De voltallige gemeenteraad heeft uiteindelijk ingestemd met de gevraagde twee woningen.

Geen industriële mestvergister in het buitengebied
Door de Europese regelgeving is er een flink mestoverschot, omdat deze niet meer mag worden uitgereden over het land. In het buitengebied wil een agrarisch bedrijf stoppen met de agrarische activiteiten en zich volledig gaan richten op de verwerking van mest door vergisting. Het bedrijf wil daarvoor de verwerkingscapaciteit voor mest ongeveer vijf keer zo groot maken. De mest wordt opgehaald in een ruime cirkel van 40 kilometer rond Putten. Prima als een agrariër beperkt wat mest vergist bij zijn boerenbedrijf. Maar geen uitbreiding naar mestvergisting op een industriële schaal in het buitengebied. Een bedrijf met een dergelijke omvang past ook niet in het zogenaamde functieveranderingsbeleid, dat geldt voor stoppende boeren in het buitengebied die wat anders willen gaan doen. Een bedrijf dat fors wil uitbreiden in strijd met het functieveranderingsbeleid voor stoppende boeren, moet bij voorkeur verhuizen naar een bedrijventerrein. In dit geval het liefst in een gemeente waar de meeste mest wordt geproduceerd bijvoorbeeld bedrijventerrein de Hasselaar in Barneveld langs de snelweg A1. Putten hoeft van Gemeentebelangen Putten niet de mesthoofdstad van Gelderland te worden. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad was uiteindelijk tegen de uitbreiding van dit bedrijf waarmee het plan van de baan is. 

De fractie van Gemeentebelangen Putten