Uit de gemeenteraad...

De fractieleden van Gemeentebelangen Putten geven wekelijks een update vanuit hun eigen perspectief. Deze week wordt er door Gemeentebelangen teruggeblikt op de raadsvergadering die afgelopen donderdag (16 mei) werd gehouden.

Uit de gemeenteraad van donderdag 16 mei 2024

Parkeerbeleid en parkeernormen op basis van daadwerkelijk autobezit en aandacht voor de fiets
Gemeentebelangen Putten is tevreden met het nieuwe parkeerbeleid en de Nota parkeernormen. In dit beleid is niet alleen aandacht voor de auto, maar ook voor de fiets. In de aangepaste Nota parkeernormen wordt bij de bouw van nieuwe woningen niet uitgegaan van een landelijke norm, maar er wordt uitgegaan van het daadwerkelijke autobezit. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel of te weinig parkeerplekken worden aangelegd bij nieuwbouw. Alleen Wij Putten stemde tegen.

Spreidingswet (dwangwet) verplicht ook Putten tot het zoeken naar plekken voor asielopvang, zolang de wet niet officieel is ingetrokken
De Spreidingswet is er in januari 2024 door een draai van de VVD in de Eerste Kamer doorheen gejast. En het is door het gedraai van de landelijke VVD dat we in Putten gedwongen worden binnen 9 maanden een concrete plek voor opvang aan te wijzen. Een onmogelijke opgave. En Gemeentebelangen Putten zou het liefste nu al tegen de minister zeggen, zoek het uit, hier doet Putten niet aan mee. Maar als Putten zelf geen plekken aanwijst, kan de minister een locatie aanwijzen in Putten op kosten van de gemeente Putten.

Als er een plek komt voor asielzoekers wil Gemeentebelangen Putten hier ook statushouders huisvesten. En wat ons betreft mag ook een Puttense spoedzoeker hier tijdelijk wonen (op vrijwillige basis). Statushouders stromen nu met voorrang door naar een sociale huurwoning. Dat zorgt voor langere wachtlijsten voor mensen die al jaren ingeschreven staan bij de woningstichting. Wat ons betreft komt daar een einde aan en wacht een statushouder net als iedere Puttenaar netjes op zijn beurt. Daarmee kunnen we de wachtlijsten voor een sociale huurwoning voor Puttenaren verkorten.

De VVD en Wij Putten stemden tegen dit voorstel. Waarmee deze partijen in feite zeggen: "We laten liever het ministerie op kosten van Putten een plek aanwijzen voor asielzoekers in Putten, dan dat we zelf een plek zoeken." Opmerkelijk hierbij is dat de lokale VVD de wet van de eigen minister niet uit wil voeren.

De fractie van Gemeentebelangen Putten