Van Schaik is lid in de Orde van Oranje-Nassau

​Onder het toeziend oog van familie en vrienden overhandigde burgemeester Lambooij de Koninklijke onderscheiding aan Astrid van Schaik-Bosland.

Zij kreeg de decoratie voor lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld door haar man bij het Koetshuis van Landgoed Schovenhorst.


Maar eerst sprak Lambooij het gezelschap toe. "Putten staat te boek als een hechte gemeenschap. Die hechtheid ontstaat niet vanzelf of door de inzet van een gemeentebestuur. Die hechtheid komt uit de gemeenschap zelf. Die hechtheid komt van mensen zoals u. Jarenlang heeft u zich onbaatzuchtig ingezet voor Putten. In 1995 werd u lid van het bestuur van de Rooms Katholieke Gabrielschool in Putten. Later werd u voorzitter en heeft u aan de basis gestaan van de omvorming van de school tot een Jenaplanschool. U was ook actief binnen de lokale VVD en als voorzitter van Stroud stond u aan de basis van wat Stroud nu is. Een sociaal-cultureel ontmoetingspunt waar wij met elkaar trots op kunnen zijn. U geldt als een creatief brein. Ik doel daarmee op het concept 'Adopteer een voorstelling', waarbij leerlingen van aanvankelijk het voortgezet onderwijs, maar inmiddels ook het basisonderwijs, in contact worden gebracht met (professionele) theaterkunst en ook nauw betrokken worden bij alle aspecten van het organiseren van theatervoorstellingen."

Lambooij vervolgt: "Als sponsorwerver heeft u de afgelopen jaren vele tienduizenden euro's aan sponsorgelden voor Theater Stroud weten op te halen. Ook was u in de periode van 2015 tot 2018 voorzitter van het bestuur van Stichting Schovenhorst en was daar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van deze stichting. U wist verbinding te leggen met Cultuurkust uit Harderwijk en Visit Veluwe in Apeldoorn. Tevens heeft u zich van 2000 tot 2010 ingezet voor de Rooms Katholieke Parochiegemeenschap H. Maria Zuivering."

"Al deze activiteiten maken dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u te benoemen tot Lid in de orde van Oranje-Nassau." 

In april nam burgemeester Lambooij van de gemeente Putten telefonisch contact op met de gedecoreerden. Hij vertelde hen toen dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd hen te benoemen in een ridderorde. Ook de heer A.P. van Dronkelaar kreeg toen te horen dat hij zich lid in de orde van Oranje Nassau mocht noemen. Helaas was Van Dronkelaar vandaag niet in de gelegenheid om zijn decoratie in ontvangst te nemen. Hij krijgt de onderscheiding op maandag 20 juli overhandigd.