​Voedselbank in de spotlight (column)

Wij Putten ging laatst op bezoek bij de Voedselbank Harderwijk, de vestiging die voedselpakketten verzorgt voor Harderwijk, Ermelo en Putten​.

Een mooie organisatie, die de zaken goed voor elkaar heeft en draait op vele betrokken en enthousiaste vrijwilligers en donateurs.

Niet alleen organisatorisch, maar ook financieel hebben zij de touwtjes goed in handen. Zo goed dat ze tegen de gemeenten hebben gezegd dat ze voor dit jaar even geen financiële bijdrage hoeven te ontvangen: ze redden zich wel.

Wat de medewerkers van de Voedselbank zich wel afvragen is: waar blijven de cliënten? Helaas zijn er nog steeds mensen die in armoede leven en je zou denken dat het in een tijd dat corona hoogtij viert er niet beter op wordt.

Welke mensen mogen er dan gebruik maken van de voedselpakketten? Alleenstaanden die onder de streep na aftrek van vaste kosten (waaronder aflossing van schulden) voor eten en kleding minder over houden dan 210 euro per maand. Voor een echtpaar ligt de grens bij 325 euro.

De meesten van ons kunnen zich niet voorstellen hoe zwaar het is om van minder dan 50 euro per week je boodschappen, kleding en andere noodzakelijke onderhoudskosten rond te moeten komen. Hoe mooi is het dan als je een steuntje in de rug kunt krijgen van een organisatie als de Voedselbank, die je leefsituatie kan verbeteren door je een aanvulling op je huishoudelijke boodschappen te geven.

Onze verbazing was groot om te horen dat er in Putten maar achttien huishoudens hiervan gebruik maken op dit moment. Hoe kunnen we de drempel verlagen om gebruik te maken van deze ondersteuning. Is er te weinig bekendheid? Is het schaamte?

Mensen: de Voedselbank heeft een belangrijke rol in onze samenleving, maak daar gebruik van als het kan, het mag!! Wilt u reageren? Mail dan naar wvvoorst@putten.nl.

Regelmatig vertelt een Puttense politicus in een column wat hem of haar bezighoudt. Deze keer is het de beurt aan Wilma van Voorst-Ruiter, raadslid van Wij Putten. Reageren? Stuur een email naar info@puttensezaken.nl.