Voorlopig geen verbod op gebruik van lachgas in Putten

​Gemeentebelangen en Wij Putten stelden vragen aan het college over de opname van een eventueel lachgasverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Inmiddels heeft het college de vragen beantwoord en daaruit blijkt dat het niet voornemens is om een verbod op lachgas op te nemen in de APV.

De vragen werden gesteld omdat cardiologen, eind vorige maand, een oproep deden om het gebruik van lachgas binnen de openbare ruimte te verbieden.

Zij sloegen alarm, omdat er een flinke toename van hartinfarcten en trombose is onder twintigers na (overmatig) lachgasgebruik.

Ondanks dat het college de landelijke zorgen omtrent lachgasgebruik deelt en ondanks dat de landelijk invoering van een lachgasverbod op zich laat wachten, denkt het college dat een lachgasverbod geen meerwaarde zal hebben naast de huidige artikelen in de APV. “Vanuit de politie en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) is hinder of overlast door lachgas niet of nauwelijks bekend. Vanaf 1 januari 2019 zijn er, volgens de politie, elf situaties geweest waarbij lachgas betrokken is geweest. Hiervan vonden acht meldingen plaats op de A28”, zo meldt het college. “Overigens voorziet de APV al in de mogelijkheid om op te treden tegen hinderlijk gedrag en de verkoop van lachgas. Bij evenementen waarvoor een vergunningplicht kan de gemeente namelijk als voorschrift een ‘verbod van verkoop van lachgas’ in de vergunning opnemen met als motivering het voorkomen van hinder.”

Het college vervolgt: “Een algemeen geldend gebruiksverbod stuit op belangrijke juridische bezwaren en is vanuit oogpunt van proportionaliteit ook niet te verdedigen. Dus vooralsnog zijn wij niet voornemens een lachgasverbod in de APV op te nemen, gelet op andere artikelen uit de APV die soelaas kunnen bieden en het feit dat (structurele) hinder en overlast moeilijk kan worden aangetoond. Ook de gemeenten Harderwijk en Ermelo hebben bijvoorbeeld geen lachgasverbod in hun APV. Het college is uiteraard bereid extra in te zetten op preventie en voorlichting ten aanzien van de risico’s van lachgas.”

Hoogendijk van Gemeentebelangen geeft aan dat zijn partij, tijdens de raadsvergadering die aanstaande donderdag (22 april) wordt gehouden, toch een motie gaat indienen om een verbod op recreatief lachgas gebruik binnen de openbare ruimte op te laten nemen in de APV.

Foto: Gemeente Putten