VVD krijgt er toch een zetel bij

​Na de hertelling van de stembiljetten die vandaag op het gemeentehuis van Putten heeft plaatsgevonden krijgt de VVD er een zetel bij en levert Gemeentebelangen een zetel in. 

De hertelling heeft dus de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wel gewijzigd

Dat betekent dat Wij Putten nu met vier zetels in de gemeenteraad komt en dat de overige vijf partijen allemaal drie zetels hebben voor de komende raadsperiode. Dus Gemeentebelangen, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de VVD hebben allemaal drie zetels. Alle partijen zijn inmiddels al uitgenodigd door Herman Luitjes van Wij Putten voor een gesprek.

De hertelling vond plaats, omdat Albert de Bruin, lijsttrekken van de VVD, bezwaar tegen de uitslag had gemaakt. Dit gebeurde vanmorgen voordat burgemeester Lambooij als voorzitter van het centraal stembureau de definitieve uitslag bekend wilde maken. “Op basis van de op de gemeentelijke website gepubliceerde verkiezingsuitslagen constateerden wij dat als de lijst van de VVD één stem meer had gehad, wij met drie raadsleden in de gemeenteraad van Putten vertegenwoordigd zouden zijn in plaats van de toegekende twee raadszetels. Bij de verdeling van de Puttense restzetels maakte één stem dus het verschil. Ons inziens mag er in een democratie geen twijfel bestaan over de telling van de stemmen. En daarom verzoeken wij vriendelijk, maar ook met klem om tot hertelling over te gaan”, aldus De Bruin.

Lambooij gaf aan: "Als er sprake is van een gering verschil wat kan leiden tot een verschil in het aantal zetels kan hertelling plaatsvinden en daarom hebben wij besloten om over te gaan tot hertelling van twaalf stembureaus.” Omdat dit volgens de Kieswet dan wel terstond moet gebeuren werd vandaag (maandag 21 maart) de hertelling gedaan. Vanavond kon burgemeester de definitieve uitslag bekendmaken.

"De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zitten er weer op en de stemmen zijn herteld nadat geconstateerd was dat niet alle stemmen goed geteld waren. Op twee stemmen na grijpt Gemeentebelangen naast de restzetel. Met drie van de negentien raadszetels gaat Gemeentebelangen de komende raadsperiode in als tweede grootste politieke partij. Ook al deed VVD weer mee met deze verkiezingen, het aantal uitgebrachte stemmen op Gemeentebelangen was hoger dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Gemeentebelangen gaat graag in overleg met de politieke partijen om een coalitie te vormen om daarmee recht te doen aan deze verkiezingsuitslag. Daarmee ook recht te doen aan de kiezers die samen gekozen hebben voor de verandering die onze gemeente hard nodig heeft", geeft Hoogendijk van Gemeentebelangen aan.