VVD Putten: 'Bestaande wegen zijn ontoereikend'

"We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, bij vrienden en familie op bezoek of wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen", geven Marc Mabelis en Jasmijn Heinen van VVD Putten aan.

En het is bovenal belangrijk dat verkeerssituaties veilig zijn voor voetgangers, fietsers en automobilisten

"Wat we nu ervaren is dat er in ons mooie dorp wel een aantal belangrijke knelpunten zijn, denk aan bijvoorbeeld het straatracen in het buitengebied (bijvoorbeeld de Halvinkhuizerweg en de Hooiweg), overlast van vrachtverkeer en sluipverkeer, verkeersonveilige situaties en een hoge parkeerdruk, onjuiste inrichting van wegen en overlast door zandwegen."

Veel ongevallen
Mabelis en Heinen vervolgen: "De N303 en de Voorthuizerstraat komen naar voren als de drukste wegen, maar er wordt in de toekomst ook een stijging van verkeersbewegingen verwacht op de Nijkerkerstraat en de Van Geenstraat. Er is een lichte afname in het aantal ongevallen geconstateerd, maar niet in het aantal gewonden en dodelijke slachtoffers. Fietsers zijn vaak betrokken bij ongevallen. Putten heeft een aantal wegvakken en kruispunten waar relatief veel ongevallen plaatsvinden. Dat betreft de rotonde Voorthuizerstraat/Garderenseweg, de Stationsstraat, de N303 (tussen Putten en Ermelo en tussen Putten en Voorthuizen) en de N798."

Wegen zijn ontoereikend
"Voor de nabije toekomst, met bijvoorbeeld de nieuwe woonwijk Putten Zuid, zijn de bestaande wegen ontoereikend. Een rondweg is dan onvermijdelijk. Ook de Engweg (denk aan de woonzorgcentra De Schauw en Elim) en met name de Van Geenstraat wordt door zowel automobilisten, fietsers en voetgangers ervaren als druk en onveilig. Dit geldt ook voor de Harderwijkerstraat waar vrachtwagens deze gebruiken als sluiproute. We zien ook in de buurt van scholen onveilige oversteekplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan de Korenbloem, daar ligt de schoolingang in een bocht", geven Mabelis en Heinen aan. "De huidige Puttense ontsluiting loopt via wegen die niet geschikt zijn voor zwaar en veel verkeer, de wegen zijn smal en deels slecht onderhouden. Ieder ander dorp vecht om een ontsluiting te krijgen op snelwegen maar in Putten gaan we hier slecht mee om."

"In Putten leiden we het doorgaande verkeer dwars door onze bebouwde kom wat tot aantoonbaar onveilige verkeerssituaties leidt en de luchtkwaliteit hierdoor er niet beter op wordt. De ooit beoogde rondweg is er tot op heden niet gekomen. In plaats van een rondweg hebben we ons af laten kopen met een paar rotondes en wat aanpassingen van bestaande wegen."

Verkeerverbeteringen belangrijk voor onze veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid
"Wij zijn een forensendorp en de Puttense inwoners en bedrijven zijn zeer gebaat met een goede verbinding met de snelwegen, we leven tenslotte echt in de 21e eeuw. Daarnaast heeft Putten het laagste aantal laadpalen van de ruime omgeving, best gek eigenlijk. Verkeerverbeteringen ontwikkelen is belangrijk voor onze veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Er zijn de nodige zaken die we samen kunnen aanpakken", besluiten Mabelis en Heinen.

De volgende punten wil VVD Putten graag als mede-dorpsgenoten gaan realiseren: 

▶ Wij zijn van mening dat een rondweg vanaf de Voorthuizerstraat aansluitend op de A28 een goede en adequate verbetering zal zijn. Een goede verbinding via het wegennet is immers essentieel voor de bereikbaarheid van ons dorp, dit zorgt ook voor veel minder vrachtverkeer en ander sluipverkeer.

▶ De zeer gevaarlijke oversteekplaats bij de Hoofdlaan voorzien we van een rotonde. We willen ook een aantal tunnels om de doorstroming te bevorderen, bijvoorbeeld bij het station.

▶ De Engweg qua veiligheid en groot onderhoud niet aanpakken in 2025 maar in 2023.

▶ We richten onze straten en (nieuwe) woonwijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, veilig in. Dat doen we in samenwerking met politiediensten, ouders en buurtbewoners.

▶ Een veilige bereikbaarheid van sportzalen voor scholen. Zeker als de Putter Eng verdwijnt en wordt vervangen door de nieuwe sporthal betekent dit dat we wel moeten zorgen voor een goede en veilige ontsluiting hiervan. Dus veilig bereikbaar voor schoolkinderen en uiteraard andere weggebruikers.

▶ In veel plekken in het dorp is het lastig om dichtbij huis te parkeren. Door te kijken naar een juiste balans tussen woongenot en groen, kijken wij hoe we voldoende parkeergelegenheid kunnen realiseren. Een auto is tenslotte vaak geen keuze, maar hoognodig om op werk te komen of te kunnen mantelzorgen. Bij nieuwbouw streven we naar parkeren op eigen terrein.

▶ Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw vervoersmiddel is: onze inwoners kunnen zich prettig en veilig door Putten bewegen. Deze ontwikkelingen vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan. Ook de fietsknooppunten en de paden in ons bosgebied passen we hierop aan.

▶ Wij kennen nu zo’n ruim 30 laadpalen, dat komt overeen met 1 laadpaal per 1.200 huishoudens. Dat kan en moet beter. De komende 4 jaar willen we naar 150 laadpalen. Waarbij we bewoners en bedrijven actief vragen om input waar en wat voor soort laadpalen we willen. Als voorbeeld; op het vernieuwde Fontanusplein willen we 6 laadpalen.

▶ We helpen winkeliers door duidelijke afspraken te maken over parkeerbeleid. Denk bijvoorbeeld aan laden en lossen.

▶ Samen met winkeliers gaan we de winkelstraten opnieuw inrichten en met name hobbelvrij bestraten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Dorpsstraat, Kerkstraat en de Verlengde Kerkstraat

▶ Ook mensen met een mobiele beperking mogen parkeren op het Fontanusplein, nu zijn er geen invalidenparkeerplaatsen, we reserveren daar gewoon 6 plaatsen.

▶ Qua openbaar vervoer willen dat onze bus- en treinverbindingen op peil blijven.

▶ In Putten zijn veel (gevaarlijke) kruisingen vervangen door rotondes, een goede ontwikkeling. Wij hebben inmiddels zo’n 17 rotondes waarmee de doorstroming en verkeersveiligheid in ons dorp is verbeterd. Naast de verkeerstechnische functie zouden we ook aandacht voor de representativiteit moeten geven. De VVD in Putten is voorstander van het laten maken/onderhouden van een rotonde door het bedrijfsleven, dit wordt elders ook al gedaan. Dit schept commitment, wordt netjes onderhouden, gemeente en lokale ondernemers samen, een visitekaartje en de kosten voor ons als dorpsbewoners dalen. Een win win situatie!

'Putten blijft goed, wordt beter! Stem 16 maart op een dorpsgenoot van de VVD'
 

VVD Putten