Week tegen Kindermishandeling

In Nederland groeit ongeveer drie procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. .

Blijf alert in eigen omgeving

In de Week tegen Kindermishandeling vragen we niet alleen aandacht voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. In een tijd waarin we elkaar minder zien, is het éxtra belangrijk om alert te blijven. Heeft u het gevoel dat er iets aan de hand is? Vaak klopt dat gevoel. Praat erover met het kind en/of de ouders of vraag advies bij Veilig Thuis, dit kan ook anoniem. Bekijk hiervoor de website www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/kindermishandeling.

Kijk voor meer informatie over de Week tegen Kindermishandeling op de website www.weektegenkindermishandeling.nl.

Foto: Pixabay