​Weinig bezwaar tegen speeltuin

Bewoners van de Van Eeghenlaan en de Hiebendaallaan hebben nauwelijks bezwaren tegen de aanleg van een speeltuintje in de buurt. Dat blijkt uit een wijkenquête, die Wij Putten afgelopen zaterdag in de wijk heeft gehouden.

Aanleiding was het gegeven dat de gemeente Putten niet wil ingaan op een voorstel van omwonenden om een speelplaats aan te leggen in het bosje in de oksel van de Van Eeghenlaan en de Hiebendaallaan.

“Daar komt bij dat onlangs uit onderzoek van het Muller Instituut is gebleken dat Putten de minst beweegvriendelijke gemeente van heel Gelderland is”, zegt commissielid Alex Guliker, die het college afgelopen maand vragen stelde over de kwestie. “Terwijl het college vaak de mond vol heeft over het belang van speelvoorzieningen.”

Bezwaren van omwonenden vormen voor de gemeente reden om af te zien van de aanleg van een speeltuin, zo heeft de gemeente per mail laten weten. Weliswaar zijn er 24 bewoners voor en slechts vijftien tegen, maar de laatste tellen zwaarder omdat deze in de directe omgeving van de locatie wonen.

De ervaring van het team van Wij Putten dat de wijk inging is anders. Er zijn inderdaad mensen die fel tegen zijn, bijvoorbeeld vanwege de verkeerveiligheid en omdat uilen er hun thuisbasis hebben. Ook zijn sommige omwonenden bang dat de locatie een hangplek wordt voor jongeren. Maar velen maakt het niet veel uit: “Mijn kleinkinderen zijn er al te oud voor en achterkleinkinderen zijn er nog niet.” En: “Als mensen met kinderen hier plezier van hebben, prima toch?” Anderen wijzen erop dat de veelal grote tuinen vaak zijn voorzien van speelgelegenheid, maar dat overtuigt de voorstanders van een openbaar speeltuintje niet: “Het leuke is dat je er buurtgenoten ontmoet en dat de kinderen er met elkaar spelen.” En: “Ik zou er met een kop koffie gaan zitten. Dat lijkt me heerlijk!” Een genoemd alternatief aan het eind van de Hiebendaallaan kan op weinig enthousiasme rekenen: te ver van de bewoonde wereld en er is te weinig toezicht.

Overigens heeft de discussie over de speeltuin een ander initiatief weer op de agenda gezet. Drie jaar geleden stelde een bewoner van de Pieter Vijgehof voor om daar een speeltuintje aan te leggen. Door een foutje bij de gemeente kreeg ze er nu pas antwoord op: het pleintje maakt deel uit van de openbare groenstructuur en is daarmee een buffer tegen hittestress en water. Guliker: “Hoe dan ook wordt het tijd dat Putten iets doet aan het gebrek aan speelgelegenheid. We moeten af van de status van minst beweegvriendelijk gemeente.”

De locatie aan de Van Eeghenlaan waar veel omwonden graag een speelplaats zien.

Aan de Pieter Vijgehof is geen speelplaats mogelijk vanwege de openbare groenstructuur. Foto’s: Luuk Obbink