Wij Putten, SGP en VVD starten formatiegesprekken

In de afgelopen twee weken heeft de fractie van Wij Putten verkennende gesprekken gevoerd met de overige vijf fracties in de Puttense gemeenteraad. 

Coalitieonderhandelingen van start

Inzet daarbij was om op basis van de complexe verkiezingsuitslag de vorming van een gedragen, stabiele en toekomstgerichte coalitie te verkennen. Op basis van de recent gevoerde gesprekken heeft Wij Putten de fracties van SGP en VVD uitgenodigd voor verdere gesprekken, om te komen tot de vorming van een nieuwe driepartijencoalitie voor de periode van 2022 tot 2026.

Wij Putten is alle fracties zeer erkentelijk voor de zeer open en constructieve gesprekken die zijn gevoerd.

Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen is niet echt overtuigd van het slagen van deze coalitieonderhandelingen. "As je de verkiezingsprogramma’s van SGP en VVD bekijkt dan staan deze lijnrecht tegenover elkaar. De VVD wil bouwen op landbouwgrond voor bedrijven en het liefst in de buurt van de A28, de SGP wil dit niet. De SGP wil handhaven van de zondagsrust en dat wil de VVD weer niet. Kortom, ik denk dat ze er niet uitkomen. Of ze willen zo graag dat ze heel veel onderwerpen die in de verschillende programma’s staan laten rusten."

Als de formatie mislukt wil Hoogendijk dat er een externe informateur wordt aangetrokken. "Wat mij betreft moet er alles aan gedaan worden om een coalitie te vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag. De huidige coalitie, met Wij Putten, de ChristenUnie en de SGP, dan voort te zetten lijkt mij dan ook niet logisch en zal het vertrouwen in de politiek echt niet herstellen."