Wij Putten teleurgesteld over uitsluiten collegedeelname

Wij Putten heeft met teleurstelling kennisgenomen van het voornemen van het vormen van een coalitie zonder deelname van Wij Putten.

Na de verkiezingen van 16 maart, waarbij Wij Putten met vier zetels als grootste uit de bus kwam, nam Wij Putten het initiatief tot het vormen van een coalitie.

Dat bleek een lastige opgave, maar na vele gespreksronden kwamen Wij Putten, de VVD en de SGP tot een conceptcoalitieakkoord. “Een logische combinatie,” zegt fractievoorzitter Herman Luitjes van Wij Putten, “de grootste partij, in combinatie met de twee grootste winnaars van de verkiezingen. Bovendien een mooie afspiegeling van de Puttense samenleving.”

Toen de SGP zich alsnog terugtrok, omdat de partij toch geen vertrouwen had in de combinatie van partijen, heeft Wij Putten gehoor gegeven aan de brede roep om een externe informateur en het initiatief uit handen gegeven aan de zes fractievoorzitters. Deze hebben vervolgens oud-burgemeester Hans van Overbeeke van Hellendoorn bereid gevonden om als externe informateur op te treden.

Met het advies dat hij heeft uitgebracht is Wij Putten niet blij. “Een college van Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA kan met twaalf zetels rekenen op voldoende steun, maar is beslist geen afspiegeling van de Puttense samenleving. Vooral nu de christelijke partijen voor het eerst hun meerderheid in de raad zijn kwijtgeraakt.” Naar de reden van het passeren van Wij Putten kan hij alleen maar gissen. “In het moeizame proces van de formatie heeft Wij Putten geen enkele andere partij uitgesloten. Extra wrang als wij nu aan de zijlijn komen te staan.”

Als Wij Putten niet deelneemt aan een coalitie, betekent dit vanwege de zeteltallen dat er hoe dan ook vier partijen bij zijn betrokken en dus ook vier wethouders. “Op zich niks mis mee,” zegt Luitjes, “na het afhaken van de SGP was dit ook onze voorkeur, maar dan verwacht ik wel dat de coalitie kiest voor vier wethouders in deeltijd. De Puttense belastingbetaler hoeft tenslotte niet op te draaien voor de kosten van vier voltijd wethouders.”

Voor een inhoudelijk oordeel over het te vormen college wacht Wij Putten het coalitieakkoord af. “In het conceptcoalitieakkoord dat wij eerder met de SGP en de VVD waren overeengekomen, konden we belangrijke verkiezingsbeloftes van Wij Putten waarmaken. Bijvoorbeeld als het gaat om sociaal beleid voor de kwetsbaren in de samenleving; om burgerparticipatie; op het gebied van duurzaamheid; wat betreft de leefbaarheid en vitaliteit van het buitengebied; maar vooral ook wat betreft het realiseren van betaalbare woningen, met name voor starters. We zijn benieuwd in hoeverre deze coalitie aandacht heeft voor deze zaken.”