​Wij Putten wil inzicht TONK-regeling

Hoeveel Puttenaren hebben gebruikgemaakt van de financiële steun in verband met corona, de zogeheten TONK-regeling? Dat wil wij Putten graag van het college weten.

Sinds begin dit jaar hebben gemeenten vanuit het Rijk een budget om inwoners tegemoet te komen als ze als gevolg van de coronapandemie in financieel noodweer terecht zijn gekomen.

Het gaat om de zogeheten TONK-regeling, de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. De steun is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld hun woonlasten niet meer kunnen opbrengen, doordat ze als gevolg van corona veel minder inkomen hebben. Gemeenten hebben een zekere vrijheid gekregen om eigen voorwaarden voor toekenning op te stellen, maar het kabinet heeft gemeenten wel opgeroepen om de regeling ruimhartig uit te voeren. De gemeente Putten ontving een budget van twee ton voor de regeling.

Nu uit de rapportage van het tweede kwartaal van 2021 is gebleken dat er in die periode slechts vier aanvragen zijn geweest, waarvan er op dat moment nog maar twee waren gehonoreerd, wil Wij Putten graag weten wat de huidige stand van zaken is. “Het is verbazingwekkend dat er zo weinig aanvragen zijn”, zegt raadslid Wilma van Voorst-Ruiter van Wij Putten. “Zijn er in Putten zo weinig mensen in de problemen geraakt of kennen de mensen deze regeling niet?” vraagt zij zich af. Opvallend is dat er in die periode wel 279 aanvragen zijn geweest voor de bekendere TOZO-regeling, de inkomensvoorziening voor zelfstandigen die in de problemen zijn geraakt.

Nu het kabinet beide regelingen op 1 oktober van dit jaar heeft ingetrokken, wil Wij Putten ook graag weten of Putten gebruik gaat maken van de mogelijkheid om de regeling verlengd toe te passen. “En of de gemeente er meer ruchtbaarheid aan gaat geven”, zegt Van Voorst-Ruiter. “Het is net als met de voedselbank: een geweldige voorziening, maar de mensen die er recht op hebben, maken er lang niet altijd gebruik van.” Ook wil zij graag weten hoeveel er van het budget nog resteert en wat de gemeente gaat doen met een eventueel overschot.