Woonwijk De Bosrande een stap dichterbij

De gemeente Putten en Bosrande Putten B.V. (een samenwerking tussen Wilma Wonen, LATEI en Schoonderbeek BV) ondertekenden vandaag (donderdag 10 november) een intentieovereenkomst. Hierin staan afspraken om te komen tot een stedenbouwkundig plan voor de toekomstige woonwijk De Bosrande aan de Voorthuizerstraat.

De ondertekening van de intentieverklaring is een belangrijke stap voorwaarts in de plannen voor deze nieuwbouwlocatie

Afgelopen maanden werkten Bosrande Putten B.V. en de gemeente Putten aan plannen om een duurzame, natuurinclusieve en gevarieerde woonwijk mogelijk te maken. De bedoeling is om te komen tot een gevarieerd aanbod van ruim tweehonderd woningen. De intentieovereenkomst geeft duidelijkheid over het proces, de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de nieuwe woonwijk op het voormalige Sligro-terrein. Daarbij spelen thema’s als verkeersontsluiting, toekomstige bewoners, inrichting van de openbare ruimte en duurzaamheid een belangrijke rol.

Belangrijke stap voorwaarts
“We zoeken naar mogelijkheden om toekomstige woningbouwlocaties, waaronder De Bosrande, te versnellen”, aldus Bertus Cornelissen, wethouder volkshuisvesting en wonen. “Het ondertekenen van de intentieverklaring helpt daarbij.” Inzet van de gemeente Putten is om de ruimtelijke procedures vlot te laten verlopen, met aandacht voor een zorgvuldige inpassing in de omgeving. “Dit versteende industriegebied leent zich bij uitstek voor omvorming tot een groene woonwijk. Samen realiseren we hier woningen voor verschillende doelgroepen”, zegt Cornelissen.

Antoni Poot, directeur van LATEI: “Wij zijn verheugd over het ondertekenen van de intentieovereenkomst voor het voormalig Sligro-terrein in Putten. Met het vertrouwen dat hiermee uitgesproken wordt, kijk ik vol goede moed naar de toekomst om samen met de gemeente tot een mooi plan te komen.” Ronald Tol, directeur van Wilma Wonen vervolgt: “Wij kijken ernaar uit om het beste uit deze locatie te halen en een plan te realiseren met een woningbouwprogramma dat recht doet aan de waarde van deze prachtige plek.”

Verdere proces
Nu de intentieovereenkomst is ondertekend, volgen het stedenbouwkundig plan, het (ontwerp) bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen. De (financiële) afspraken worden daarna vastgelegd in een zogeheten anterieure overeenkomst. Belangstellenden die op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen kunnen zich op de website van De Bosrande aanmelden voor de nieuwsbrief www.debosrandeputten.nl.

Intentieovereenkomst locatie De Bosrande, v.l.n.r.: Ronald Tol (directeur Wilma Wonen), Bertus Cornelissen (wethouder Gemeente Putten) en Antoni Poot (directeur LATEI)