​Zwarte cijfers (column)

Het politieke seizoen begon 2 september jl. met de behandeling van de Kadernota in de gemeenteraad. Bepaald geen spektakelstuk, maar de nota bevatte wel goed nieuws, dat vrijwel iedereen is ontgaan.

In de Kadernota beschrijft het college de plannen voor het jaar 2022 en daarna

Echt verrassend was het allemaal niet omdat het college, ook in zijn laatste jaar, de uitgezette lijnen van het coalitieakkoord volgt.

Tijdens de raadsbehandeling ging het over diverse onderwerpen. Het opknappen van de Zuiderzeestraatweg/Waterweg, het Centrumplan, bloemrijke akkerranden, het nieuwe bedrijventerrein Henslare en natuurlijk de nieuwe woningbouwlocatie Halvinkhuizen (voorheen Putten-Zuid).

Over de financiële situatie van de gemeente Putten werd weinig gezegd. Op zich is dat wel opvallend. Veel gemeenten zitten momenteel diep in de rode cijfers, meestal een direct gevolg van de decentralisatie van de zorgtaken door het Rijk in 2015. Het Rijk droeg toen een aantal taken over aan de gemeenten, maar ‘vergat’ een deel van het bijbehorende geld mee te geven. Een ordinaire bezuiniging dus! Dat moest natuurlijk fout gaan, en dat gaat ook fout. En dus zullen veel gemeenten in het najaar opnieuw met extra belastingverhogingen komen om de eindjes aan elkaar te knopen. De gemeente Putten heeft in 2019 al bijgestuurd en om die reden schrijft de gemeente Putten nu de boekhouding met zwarte cijfers. En dat is misschien wel de belangrijkste boodschap uit de Kadernota.

Binnenkort wordt de begroting 2022 bekend. Ik verwacht daarin, net als in de Kadernota, geen nieuwe spectaculaire voorstellen. Waarmee niet gezegd is dat er geen belangrijke vraagstukken op het bordje van het gemeentebestuur liggen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg en ontsluiting van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen, klimaat en energievraagstukken, de nieuwe sporthallen, renovatie van het schoolgebouw Groevenbeek, et cetera. De financiële situatie van de gemeente Putten biedt wel enige ruimte voor investeringen. Maar alle zwarte cijfers ten spijt, we moeten ons wel realiseren dat niet alles tegelijk kan. Het geruststellende is dat dat ook niet hoeft.

Regelmatig vertelt een Puttense politicus in een column wat hem of haar bezighoudt. Deze keer is het de beurt aan Herman Luitjes, raadslid van Wij Putten. Reageren? Stuur een email naar info@puttensezaken.nl.