​Aangepaste kerstbomeninzamelactie voor jongeren

De gemeente Putten organiseert elk jaar een kerstbomeninzamelactie voor Puttense jongeren tot 15 jaar. Ieder jaar doen jongeren hun best om zoveel mogelijk kerstbomen in te zamelen.

Net als in 2021 is er in 2022 een aangepaste kerstbomeninzamelactie in verband met het coronavirus.

Het is ook dit jaar helaas niet mogelijk om een prijsuitreiking te organiseren. Daarom krijgen de jongeren nu 1,00 euro per ingeleverde boom. Voorheen was dat 0,50 euro en een lot met kans op mooie prijzen.

Waar en wanneer inleveren?
De jongeren kunnen de kerstbomen inleveren bij het gemeentelijk opslagterrein aan de Ambachtstraat 7 op woensdag 5 januari 2022 (tussen 13.00 en 16.00 uur) en op zaterdag 8 januari 2022 (tussen 08.30 en 12.00 uur).

Wat zijn de spelregels?
De jongeren vragen aan familieleden en buurtbewoners of ze hun boom (zonder pot of houten kruis) mogen wegbrengen. Voor de duidelijkheid: alleen kerstbomen waarvoor de eigenaren toestemming hebben gegeven, mogen worden meegenomen en ingeleverd. Bij twijfel eerst navragen.

Ook inwoners die ouder zijn dan 15 jaar kunnen hun kerstboom op bovenstaande dagen gratis inleveren bij het gemeentelijk opslagterrein aan de Ambachtstraat 7. Zij krijgen hiervoor uiteraard geen vergoeding. Deze regeling geldt alleen voor particulieren. De ingeleverde kerstbomen worden versnipperd.