Bladkorven vanaf volgende week weer geplaatst

De gemeente plaatst vanaf maandag 18 oktober weer de circa vijfenzestig bladkorven op diverse locaties in Putten. Inwoners kunnen hier hun bladafval  gratis in kwijt. De bladkorven worden geplaatst, omdat inwoners het blad niet uit eigen tuin de weg op mogen blazen.

Dit kan namelijk tot onveilige situaties leiden

De bladkorven zijn alleen geschikt voor bladafval. Er mag geen ander (tuin)afval in zoals coniferenknipsels, dennennaalden, gras en takken. Een overzicht met de locaties staat op www.putten.nl/bladafval.

Hergebruik
Een deel van het ingezamelde bladafval gaat naar een composteerbedrijf. Dit bladafval wordt verwerkt tot compost. Het overige deel wordt gebruikt als zogenaamde mulchlaag. Een mulchlaag tussen beplanting remt de groei van onkruid.

Blad in bosgebied
In het bosgebied komen geen bladkorven. Hier mogen inwoners het blad, dat van gemeentebomen op particuliere kavels in de berm valt, op een hoop vegen. In december wordt dit eenmalig (machinaal) door de gemeente opgehaald. Het gaat om het gebied dat wordt begrensd door de Bosrand/Kastanjelaan, Parklaan, Oude Rijksweg, Juliana-laan en Wilhelminalaan. Er is een plattegrond waarop het bosgebied staat aangegegeven te vinden op de website www.putten.nl/bladafval.

Afvalbrengstation
Half december worden de bladkorven weer verwijderd. De rest van het jaar kunnen inwoners het bladafval kwijt bij het Afvalbrengstation.