​Carbidschieten en vreugdevuren

Tijdens de jaarwisseling kunnen inwoners van Putten toestemming of ontheffing aanvragen om carbid te schieten of vreugdevuren te houden. Maar aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Carbidschieten en vreugdevuren tijdens de jaarwisseling

Carbidschieten
Inwonrs kunnen toestemming vragen voor carbidschieten op oudejaarsdag tussen 10.00 en nieuwjaarsdag 02.00 uur. Dit geldt voor carbidschieten buiten de bebouwde kom op eigen terrein met melkbussen of dergelijke installaties met een maximale inhoud van 50 liter. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van acetyleengas, afkomstig van een mengsel van carbid (calciumcarbide) met water.

Vreugdevuren
Ook voor het houden van een vreugdevuur op eigen terrein kan ontheffing worden gevraagd. De ontheffing geldt op oudejaarsdag tussen 10.00 en nieuwjaarsdag 02.00 uur. Binnen de bebouwde kom zijn vreugdevuren niet toegestaan.

Aanvragen
Aanvragen van een ontheffing voor carbidschieten of een vreugdevuur kan voor zaterdag 24 december via de website van de gemeente www.putten.nl/carbidschieten of www.putten.nl/vreugdevuur. De kennisgeving wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Foto: Pixabay