Chemie (column)

Ondanks dat er een coalitieakkoord lag trok de SGP de stekker uit de formatie bij gebrek aan chemie. 

De dikke Van Dale zegt over chemie; *1: scheikunde, *2: (van personen) het goed met elkaar overweg kunnen: tussen die twee ontbreekt het aan chemie.

Bij nagenoeg alle 21 onderhandelingsronden tussen Wij Putten, SGP en VVD ben ikzelf aanwezig geweest, waarbij bouwen aan vertrouwen en onderhandelen hand in hand gingen. Geen moment heb ik gevoeld dat we niet op persoonlijk vlak met elkaar overweg zouden kunnen. Alles ging in een gemoedelijke sfeer met de wil en wens om er met elkaar uit te komen. Ideologisch stonden we soms wel lijnrecht tegenover elkaar, want de ideologische onderwerpen zijn het moeilijkste om uit te ruilen of om compromissen op te sluiten. En toch was het ons uiteindelijk gelukt om een voor alle drie de partijen herkenbaar akkoord op tafel te krijgen. Relaties zijn belangrijk maar uiteindelijk gaat het voor de inwoners om de inhoud en de uitvoering.

Wat is dan precies de definitie van chemie volgens de SGP? Is het wennen om in een coalitie te stappen met twee niet-confessionele partijen? Is er onzekerheid over en behoefte aan meer confessioneel evenwicht in de coalitie-weegschaal? Is er onvoldoende vertrouwen in het akkoord of de uitvoering daarvan door de voorgedragen wethouders? We blijven nog wat raden en daarom goed om aan de inwoners en collega-politici nog wat meer duiding te geven over de werkelijke beweegredenen om te stoppen als de finish al gehaald is.

Laat chemie vooral niet de betekenis krijgen van achterkamertjes, hangen aan het pluche, dealen en wheelen of de oude bestuurscultuur. De VVD hecht aan duidelijke goede afspraken waar we elkaar aan houden, transparantie waar mogelijk en een open bestuurscultuur. De kiezer heeft gesproken op 16 maart en voor het eerst in de historie van Putten hebben de confessionele partijen geen meerderheid meer. Ondanks deze uitslag stonden wij open voor een evenwichtige coalitie met breed draagvlak in de samenleving. Politiek is naast ideologie bij momenten strategie en spel, wat blijft hangen is iets met een haan en drie keer kraaien.

De VVD Putten blijft zich inzetten om bij voorkeur op basis van het voorliggende concept coalitieakkoord tot een nieuwe coalitievorming te komen. We sluiten daarbij geen enkele partij uit. Mochten we in de oppositie belanden gaan we ons evengoed keihard inzetten om toch onze programmapunten te agenderen en te realiseren. Putten verdient snel een evenwichtig krachtig bestuur in het dorp om alle grote uitdagingen en gewenste veranderingen van de kiezers voortvarend aan te pakken.

VVD Putten zal met enige regelmaat een column schrijven voor Puttense Zaken. Deze keer is het de beurt aan Jorrit Heinen. Reageren? Stuur een email naar info@puttensezaken.nl.

VVD Putten