College ziet ruimte voor het bouwen van flexwoningen

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om op korte termijn plannen uit te werken voor de bouw van in totaal 45 tijdelijke woningen, ook wel flexwoningen genoemd. 

Hiervoor heeft het college twee concrete locaties aangewezen. Het betreft een perceel tussen de Bijsterenseweg en de Nijkerkerstraat en een perceel aan de Huybertsenweg.

Op de locatie Bijsterenseweg/Nijkerkerstraat gaat het college uit van ongeveer twintig tijdelijke woningen. Op de locatie Huybertsenweg kunnen ongeveer vijfentwintig tijdelijke woningen worden gerealiseerd. Het college stelt de gemeenteraad voor om beide locaties voor 15 jaar te ontwikkelen. Bedoeling is om nog dit jaar met de planvoorbereiding te starten en de woningen in 2022 te bouwen.

Grote vraag naar (tijdelijke) woonruimte
Met de 45 tijdelijke woningen komt de gemeente tegemoet aan een deel van de grote vraag naar (tijdelijke) woonruimte in Putten. Mensen die actief op zoek zijn naar een woning kunnen het moeilijk vinden. De gemiddelde zoektijd voor een sociale huurwoning is een kleine 2 jaar. De gemeenteraad en het college vinden dit onacceptabel. Om die reden heeft de gemeenteraad het college opgeroepen om vaart te maken met de realisatie van tijdelijke woningen.

De omwonenden van beide locaties zijn inmiddels over het voorstel aan de gemeenteraad geïnformeerd. Het voorstel komt aan de orde in de vergadering van de raadscommissie Ruimte op donderdag 27 mei.

Onderzoeken
Eerder onderzoek wijst uit dat er in Putten behoefte is aan 60 tot 80 woningen voor lokale starters op de woningmarkt en voor inwoners die met spoed op zoek zijn naar huisvesting (bijvoorbeeld door gedwongen woningverkoop of scheiding). Dit aantal geldt bij een gemiddelde doorlooptijd van een jaar. Vervolgens is in opdracht van het college onderzocht welke locaties in Putten zich het best lenen voor de ontwikkeling van projecten voor tijdelijk wonen. Uit dit onderzoek komen de locaties Bijsterenseweg/Nijkerkerstraat en de Huybertsenweg als het meest geschikt naar voren.

Voor de locatie aan de Bijsterenseweg/Nijkerkerstraat heeft de Omgevingsdienst een eerste beoordeling en advies uitgebracht met betrekking tot de milieutechnische aspecten. Uit deze beoordeling blijkt dat er op dit moment geen belemmeringen bekend zijn die deze ontwikkeling
blokkeren. Voor de locatie aan de Huybertsenweg is de milieutechnische haalbaarheid nog niet volledig in beeld gebracht. Dat gebeurt binnenkort.

Nog geen bindende overeenkomsten
Inmiddels is de gemeente in gesprek met de Woningstichting Putten en de betrokken grondeigenaren. Genoemde partijen staan positief ten opzichte van de realisatie van de tijdelijke woningen op genoemde de locaties. Maar er is, in afwachting van de besluitvorming door de gemeenteraad, nog geen sprake van bindende overeenkomsten.

Zoals aangegeven zijn de omwonenden van beide locaties inmiddels geïnformeerd over de plannen voor de realisatie van tijdelijke woningen. Hierbij heeft het college nadrukkelijk aangegeven open te staan voor de ideeën en de wensen vanuit de omgeving voor wat betreft de inrichting, de bebouwing en de bewoning.