Fotograaf maakt foto's van woningen voor de bepaling WOZ-waarde

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde vast. De WOZ-waarde is de basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB). Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken de WOZ-waarde voor hun heffingen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de waardebepaling van alle onroerende zaken.

Dit staat in de Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken). Denk hierbij aan woningen, winkels, boerderijen en andere gebouwen. De gemeente Putten bepaalt de WOZ-waarde van iedere woning, vakantiehuis, bedrijfsgebouw of stuk grond door een taxatie. Hulpmiddelen bij de taxaties zijn onder andere bouwtekeningen, luchtfoto’s en foto’s van de voorzijde van panden. 

De beschikbare foto’s zijn een paar jaren oud en niet altijd meer actueel door aan- of verbouw. Een fotograaf maakt daarom de komende weken nieuwe foto’s van veel objecten. Woningen in het buitengebied staan op dit moment op het programma. Hierna komen ook andere woonwijken van Putten aan bod. De fotograaf maakt de meeste foto’s vanaf de openbare weg. Om een duidelijke foto te krijgen, kan het met name in het buitengebied nodig zijn dat de fotograaf een erf even betreedt. De gemeente Putten vraagt hiervoor de medewerking van alle inwoners.

De fotograaf is in het bezit van een door de gemeente getekend legitimatiebewijs. Inwoners kunnen altijd vragen naar het legitimatiebewijs als de fotograaf bij hen in de straat bezig is. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de gemeente Putten via telefoonnummer 0341-359750.