​Gemeente Putten wil om tafel met lokale agrariërs

De gemeente Putten gaat de komende periode op gezette tijden om tafel met een delegatie van agrariërs uit de gemeente. Dit in de vorm van een rondetafelgesprek. Directe aanleiding is de stikstofdiscussie.

Maar ook andere problemen die spelen in het buitengebied kunnen ter tafel worden gebracht

De bijeenkomsten worden steeds ruim van te voren aangekondigd. Deelname geschiedt op basis van aanmelding. De stikstofplannen van het kabinet en de gevolgen hiervan voor de ruim tweehonderd agrarische bedrijven in Putten kwamen recent ter tafel tijdens een gesprek tussen twintig agrarische ondernemers en een delegatie van het college van burgemeester en wethouders.

Samen optrekken
Burgemeester Lambooij geeft aan: “De stikstofdiscussie raakt onze boeren vol. En daarmee dus ook ons als gemeente. Dat hebben wij het kabinet en de provincie Gelderland duidelijk per brief laten weten.” Verantwoordelijk wethouder ’t Jong wil in de komende periode in nauw contact blijven met de boeren. Hij geeft aan: "Wij moeten echt samen optrekken in deze. Ik vind het fijn dat de boeren dit ook inzien. Wij spreken elkaar binnen afzienbare tijd opnieuw.”

Brieven aan kabinet en provincie
In brieven aan zowel het kabinet als de provincie gaf het college eerder te kennen het oneens te zijn met de stikstofplannen van het kabinet zoals die er nu liggen. Volgens het college zorgen deze plannen voor een kaalslag van zeventig procent van het Puttense platteland. In de brieven roept Putten zowel het kabinet als de provincie Gelderland op om maatwerk te leveren.

Meepraten
Puttense agrariërs die mee willen praten tijdens de rondetafelgesprekken kunnen contact opnemen met Simone van Vugt, beleidsmedewerker Landbouw bij de gemeente Putten, via svvugt@putten.nl.