Gemeentebelangen dient motie 'Winkels open op tweede kerstdag' in

​Tijdens de gemeenteraadsvergadering die gisteravond (donderdag 7 maart) werd gehouden diende Koornneef van Gemeentebelangen een motie in om de winkels ook op tweede kerstdag te openen.

Koornneef gaf aan: “Hiermee werken we met elkaar aan een levendig en gezellig centrum.”

 “Wat Gemeentebelangen Putten graag wil regelen is dat de winkels in 2024 ook op tweede kerstdag open mogen. Pasen staat weer voor de deur en op tweede paasdag mogen de winkels in Putten wel open. Dat geldt ook voor Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. Maar niet voor de tweede kerstdag. Bij het vaststellen van de ‘Verordening Winkeltijden Putten 2017’ werd op donderdag 9 maart 2017 een amendement ingediend door Wij Putten, waarmee de winkels op tweede kerstdag gesloten bleven. Deze dag was wel meegenomen in het collegevoorstel toentertijd”, legt Koornneef uit. “In 2023 hebben verschillende winkels gevraagd of ze tweede kerstdag ook open mogen zijn. Wat ons betreft zijn er geen goede redenen om tweede kerstdag anders te behandelen dan de overige feestdagen en wordt deze dag, vanaf dit jaar, gelijkgesteld aan tweede paasdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag.”

Daarom vraagt Koornneef het college om voor eind 2024 met een voorstel naar de raad te komen om de ‘Verordening Winkeltijden Putten’ te wijzigen, waarmee tweede kerstdag (voor zover deze dag niet op een zondag valt) wordt gelijkgesteld aan de overige dagen.
 
Van den Brink (SGP) geeft aan blij te zijn met de uitzondering van de zondag. “Voor ons zitten hier een religieus, sociaal en economisch aspect aan. Tijdens kerst vieren we de geboorte van Christus en daar zijn twee dagen voor. Dat maakt het wel een bijzonder en waardevol feest. Wat het sociale aspect betreft zien we de huiselijke sfeer met kerst echt terugkomen. Dat zie je veel minder bij de andere tweede dagen. Dat vonden we in 2017 belangrijk en dat vinden we nog steeds. Wat het economische aspect betreft kost de sluiting op de tweede kerstdag de winkeliers omzet. Maar ik heb echt niet het idee dat deze omzet voor hen nodig is om te overleven. Voor mijn fractie weegt het religieuze aspect het zwaarst.”
 
Van Ooijen van de ChristenUnie geeft aan dat het voor zijn partij belangrijk is dat winkels pas na 12.00 uur open mogen. “En ik vraag me af of het mogelijk is om de zondagssluiting boven de opening op tweede kerstdag goed te borgen in het voorstel.” Luitjes van Wij Putten: “Het klopt dat er een amendement in 2017 is ingediend door de heer Luitjes, alleen ik was het niet. Het heeft alles te maken met de sociale functie die tweede kerstdag heeft ten opzichte van de andere tweede dagen. Het beeld van de samenleving is verschillend en dat is het ook binnen onze fractie. Daarom zal ieder fractielid hierin zijn eigen afweging maken en hoofdelijk stemmen.”
 
Ten Bolscher (VVD) geeft aan: “Het standpunt van de VVD is alom bekend. Wat ons betreft mogen de winkels op tweede kerstdag open. Daarbij vinden we het belangrijk dat het een keuze van de ondernemer is of ze er gebruik van willen maken of niet.” Van de Koot van het CDA vindt die tweede feestdagen altijd wat gecompliceerd. “Bij openstelling van de winkels noopt dit mensen weer tot werken, terwijl er veel mensen wel vrij zijn. Toch worden feestdagen ’s middags ook wel gebruikt om wat gezelligs te kunnen doen. Wij kunnen dit wel steunen als de zondag erbuiten blijft. “
 
Wethouder ‘t Jong begrijpt de motie om alle tweede feestdagen en Hemelvaartsdag gelijk te behandelen. “Er is tevens aandacht gevraagd voor de zondag. Dus dat is helder. Het college heeft de bereidheid om met een voorstel naar de raad te komen om de ‘Verordening Winkeltijden Putten’ te wijzigen. De uitzondering voor de zondag is ook goed te regelen in de verordening.”
 
Uiteindelijk werd er besloten, met vijf stemmen tegen en twaalf stemmen voor, dat het college nog dit jaar met een voorstel komt om de ‘Verordening Winkeltijden Putten’ te wijzigen