Gemeentebelangen wil snel starten met flexwoningen

​De fractie van Gemeentebelangen heeft vragen aan het college gesteld over het snel realiseren van flexwoningen. Zo wil Gemeentebelangen dat het college contact opneemt met het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om flexwoningen af te nemen voor Putten.

Gemeentebelangen en het CDA hebben 10 maart 2022 de motie ‘Flexwoningen in Halvinkhuizen’ ingediend, die unaniem is aanvaard door de gemeenteraad

“Deze motie is ook vertaald in het collegeprogramma, waarin staat dat doorlopend wordt gezocht naar nieuwe locaties voor flexwoningen”, legt raadslid Koornneef uit. “Zoals de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aangeeft is de praktijk om flexwoningen te bouwen weerbarstig. Hoewel flexwoningen sneller zijn te bouwen dan reguliere woningen, blijken er toch vaak veel moeilijke hobbels te nemen. Om deze tijdelijke woningen te realiseren zijn er verplichte milieu – en verkeersonderzoeken nodig en moeten deze woningen worden aangesloten op de infrastructuur en het gas, water en licht. Ook omwonenden die bezwaar maken, zorgen ervoor dat er tientallen gemeenten interesse hebben in deze tijdelijke woningen, maar niet overgaan tot de aanschaf ervan.”
 
Koornneef vervolgt: “Omdat gemeenten en corporaties de businesscase niet altijd goed rond krijgen, heeft het ministerie diverse instrumenten om de gemeenten te helpen. Zo kan het ministerie financiële garanties geven waarbij het Rijk een groot deel van het financiële risico op zich neemt. Het ministerie meldt dat gemeenten en corporaties die geholpen willen worden bij het onderzoeken van de mogelijkheden en financiering voor flexwoningen, zich kunnen melden bij het ministerie. Graag horen wij van het college of zij in contact willen treden met het ministerie.”
 
In 2022 heeft Gemeentebelangen gevraagd om tijdelijk flexwoningen neer te zetten op een plek waar een woonwijk moet komen, zoals Halvinkhuizen. “Deze woningen moeten overigens na een paar jaar ook weer plaatsmaken voor reguliere woningen, want Gemeentebelangen bouwt liever permanente huizen dan flexwoningen. Deze tijdelijke woningen mogen ook slechts vijftien jaar blijven staan. Daardoor blijkt het in de praktijk lastig om flexwoningen rendabel te maken. De komende jaren wordt er gestart met de bouw van een woonwijk in Halvinkhuizen en dat maakt het lastig om daar flexwoningen neer te zetten. Maar als het Rijk de gemeente Putten meehelpt met het plaatsen van deze woningen en er ook voor zorgt dat de flexwoningen over een paar jaar naar een nieuwe locatie verplaatst kunnen worden, ontstaan er wellicht mogelijkheden ook voor Putten.”