​Hoe worden zandwegen onderhouden in Putten

De gemeente Putten kent zo'n 70 kilometer aan zandwegen. Het zijn prachtige wegen met een landschappelijke waarde, maar ze zijn ook kwetsbaar. Daarom is passend onderhoud belangrijk.

De gemeente Putten controleert de kwaliteit van de zandwegen meerdere keren per jaar

Als het nodig is maken zij de wegen glad, door de weg te schaven. Na langdurig en intensief gebruik van zandwegen, kan het nodig zijn om nieuw zand, grind en puin aan te brengen. Dit is een intensieve aanpak die alleen bij gunstige weersomstandigheden kunnen worden uitgevoerd.

Wintermaanden
In de wintermaanden (van oktober tot april) worden de zandwegen niet onderhouden. Bij regen is onderhoud van zandwegen niet mogelijk, omdat de werkzaamheden de weg eerder slechter dan beter maken. Bij sneeuw, ijzel en gladheid is het niet mogelijk om zout te strooien op zandwegen. Dit zorgt namelijk voor een modderige laag die de weg ontoegankelijk maakt.

Bereikbaarheid
Bij extreme weersomstandigheden kan het zo zijn dat de gemeente de wegen voor een (korte) periode afsluiten. Dit om onveilige verkeerssituaties te voorkomen. Er wordt wel voor gezorgd dat aanwonenden altijd toegang hebben tot een doorgaande verharde weg. En dat de woningen bereikbaar blijven.

Tips
  • Probeer zandwegen zo veel mogelijk te vermijden. Tenzij het niet anders kan.
  • Gebruik de hele zandweg in plaats van het spoor van voorgangers.
  • Probeer als ruiter zoveel mogelijk aan één kant van de weg te rijden.
  • Rijd langzaam op zandwegen.
  • Bij sneeuw, ijzel en gladheid: strooi geen zout, dit maakt zandwegen slechter.
Bij zandwegen die als doorgang naar landbouwpercelen dienen zorgt de gemeente ervoor dat deze percelen het hele jaar door voor trekkers of ander landbouwmaterieel bereikbaar zijn. De wegen zijn niet bedoeld voor doorgaand personenverkeer.

Bij zandwegen met een doorgang naar woningen of recreatiebedrijven staat de bereikbaarheid en veiligheid van aanwonenden voorop. Hollandse weersomstandigheden maken groot effectief onderhoud drie tot vier maanden per jaar mogelijk. Dat zijn de periodes zonder wateroverlast, opdooi of droogte. In de overige maanden wordt de veiligheid in de gaten gehouden en worden er naast noodreparaties soms tijdelijke (nood)maatregelen getroffen. 

Goed om te weten
Bij een wegafsluiting blijft de weg toegankelijk voor de nood- en hulpdiensten. Maar ook als een zandweg in slechte conditie is - en niet wordt afgesloten - weten nood- en hulpdiensten aanliggende adressen te bereiken. Hulpdiensten zijn van de wegsituaties op de hoogte en het materiaal is daarop toegerust.

De zandwegen blijven kwetsbaar. Door hoge verkeersdruk en -snelheden worden natte zandwegen extra belast. Daarom vraagt de gemeente om dan rustig te rijden en indien mogelijk de zandwegen te mijden als doorgangsroute.

Wat kunnen aanwonenden doen in het behoud van een zandweg?
Met minder frequent gebruik van de wegen en een gepaste snelheid wordt overbelasting en zware defecten voorkomen. De medewerkers van de buitendienst monitoren de conditie van de zandwegen zo goed mogelijk. Toch kan het zijn dat (extreem) weer en verkeer de weg in korte tijd aantasten en onbegaanbaar maken.