​Minimaregelingen verruimd voor inwoners

Een tijdje terug is het beleidsplan bestaanszekerheid vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente Putten de bestaanszekerheid van inwoners wil versterken. Armoede heeft namelijk veel invloed op mensen.

Door de minimaregelingen zijn er voor mensen met een laag inkomen mogelijkheden om mee te doen aan bijvoorbeeld sport- of cultuuractiviteiten

Toch blijkt uit de praktijk dat deze minimaregelingen vaak niet genoeg zijn. Veel mensen kunnen met de regeling hun sport- of cultuurabonnementen niet betalen. Ook heeft de inflatie er de afgelopen jaren voor gezorgd dat prijzen van diensten en producten gemiddeld gezien hoger zijn geworden, terwijl de vergoedingen uit het minimabeleid hetzelfde zijn gebleven.

Verruiming minimaregelingen 
Veel inwoners met een inkomen tussen 110 procent en 130 procent van de bijstandsnorm kwamen niet in aanmerking voor verschillende minimaregelingen. Daarom kunnen alle inwoners met een inkomen tot maximaal 130 procent van de bijstandsnorm gebruik maken van de minimaregelingen vanuit de gemeente. Dit lag voorheen meestal op 110 procent van de bijstandsnorm. Ook is het maximumbedrag voor de bijdrage maatschappelijke activiteiten verhoogd. Gemeente Putten is sinds dit jaar aangesloten bij het Volwassenenfonds. Dit fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen met een lager inkomen. Meer informatie over het volwassenfonds is te vinden op de website www.volwassenenfonds.nl/putten.

Kijk voor verdere informatie op de website www.putten.nl/minima.