Officiële bekendmakingen gemeente Putten week 18

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Putten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer:
1. 20-04-2022, Mennestraat 53, het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achtergevel (bouwen), W 22/157.
2. 22-04-2022, Rietgansstraat 43, het uitbreiden van de woning en het wijzigen van gevel (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/158.
3. 22-04-2022, Hellerweg 20, het bouwen van een mantelzorgwoning (bouwen), W 22/159.
4. 22-04-2022, Nijkerkerstraat 70, het bouwen van een loods met berging en een loods met overkapte mestopslag (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/160.
5. 22-04-2022, Arnhemse Karweg 4, het bouwen van een bijgebouw (bouwen), W 22/161.
6. 22-04-2022, Jac Catsstraat 52, het uitbreiden van de huidige uitbouw aan de achterzijde van de woning (afwijken bestemmingsplan), W 22/162.
7. 22-04-2022, Hoorneweg 17A, het tijdelijk plaatsen van extra zonnepanelen met daarbij een schuurtje voor de installatie omvormers (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/163.
8. 25-04-2022, Lariksstraat 8, het bouwen van een nieuwe entree (bouwen), W 22/165.
9. 29-04-2022, Knardersteeg 2, het legaliseren van bestaande schuren (afwijken bestemmingsplan), W 22/166.

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar/beroepschrift worden ingediend. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De volgende omgevingsvergunningen met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 22-04-2022, Veldstraat 30, het bouwen van een erker, dakkapel en dakopbouw (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/071.
2. 22-04-2022, Brijstroetweg 1, het uitbreiden van de woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/109.
3. 28-04-2022, Kerkstraat 100, het uitbreiden van de verdieping (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/077.
4. 28-04-2022, Voorthuizerstraat 133, het uitbreiden van het magazijn (bouwen), W 22/078.

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Meer informatie? Bel (0341) 359 611.

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van de Wabo, moet binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure), een besluit worden genomen. Wij hebben besloten om met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo de beslistermijn voor onderstaande aanvraag met 6 weken te verlengen:
1. 08-03-2022, Waterweg 44, het bouwen van een nieuwe agrarische schuur (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 22/092.