Officiële bekendmakingen gemeente Putten week 23

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Putten en de aangevraagde en verleende vergunningen.

BESTEMMINGSPLAN ENGWEG 10 (VOORAANKONDIGING)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen voor de locatie Engweg 10. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 2 appartementengebouwen mogelijk gemaakt. In deze appartementengebouwen is ruimte voor in totaal 16 appartementen De parkeerplaatsen liggen op eigen terrein De bestaande woning wordt vanwege de voorgenomen plannen gesloopt.

Als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gaat, publiceert de gemeente Putten dit in het online gemeenteblad en op de gemeentelijke informatiepagina in De Puttenaer. Er liggen op dit moment nog geen stukken ter inzage.