​Officiële straatnamencommissie ingesteld

Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft een officiële commissie ingesteld voor de naamgeving van plekken in de openbare ruimte.

Officiële straatnamencommissie voor de gemeente Putten

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) vervangt de informele straatnamencommissie die sinds 2018 actief is. In maart riep de gemeente Putten inwoners, die lid wilden worden van deze nieuwe commissie, op zich te melden. Tien inwoners gaven gehoor aan deze oproep.

Samenstelling
Het college heeft vijf leden aangesteld als lid van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte. De heer Jan van de Kraats en de heer Jan van den Hoorn zijn aangesteld op voordracht van het Puttens Historisch Genootschap en Stichting Oktober 44. Daarnaast zijn de heer Evert de Graaf en mevrouw Marijn ten Hoeve-Sterrenburg op persoonlijke titel aangesteld. Wethouder Roelof Koekkoek neemt zitting in de commissie vanuit zijn rol als portefeuillehouder. De leden zijn benoemd op basis van hun kwaliteiten, zoals kennis van de omgeving en de Puttense geschiedenis.

Taak en werkwijze
Met het instellen van de commissie zijn de taak, werkwijze en samenstelling éénduidig vastgelegd en geformaliseerd. De commissie gaat het college gevraagd en ongevraagd adviseren over de straatnaamgeving in de gemeente Putten. Indien nodig adviseert zij ook over naamgeving van andere openbare plekken. Denk hierbij aan pleinen, plantsoenen, parken en openbare gebouwen.

Eerste opdracht
De commissie buigt zich deze maand over de naam voor de nieuwe woningbouwlocatie Putten-Zuid. De gemeente heeft in totaal zo’n veertig naamsuggesties ontvangen. De commissie kiest hieruit een top drie en voorziet de namen van een onderbouwing. De gemeente Putten legt deze drie namen eind mei voor aan de inwoners van Putten: zij kiezen de definitieve naam voor de nieuwe woonwijk.