​Subsidie Coronasteun Cultuur aanvragen

Verenigingen, instellingen en ondernemers in Putten in de culturele en creatieve sector kunnen een beroep doen op de subsidieregel ‘Coronasteun Cultuur’ voor 2022.

De subsidie biedt ondersteuning voor het behoud en versterking van de lokale culturele infrastructuur.

De gemeente wil hiermee de culturele en creatieve sector ondersteunen en de samenleving weer perspectief bieden. 

Met de subsidie Coronasteun Cultuur streeft de gemeente Putten meerdere doelen na. Daarom bestaat deze subsidie uit vier pijlers. De eerste pijler is erop gericht om instellingen, waarvan hun voortbestaan in gevaar is, te helpen. De andere drie pijlers zijn meer gericht op samenwerking of maatschappelijke investeringen voor de toekomst.

De activiteiten moeten voor het merendeel ten goede komen aan inwoners van de gemeente Putten. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor meerdere pijlers. De subsidieaanvraag gericht op financiële continuïteit waren aan te vragen tot 1 april 2022. Voor de andere drie pijlers kunnen gegadigden de aanvraag indienen tot woensdag 15 juni 2022. Vraag de subsidie aan via www.putten.nl/coronasteuncultuur