​Tehuis in Putten (column)

Woningbouw blijft landelijk en ook in Putten een veel besproken onderwerp en vaak wordt hierbij aandacht gevraagd voor de jongeren. We moeten bouwen voor onze jeugd zodat zij niet elders hun heil hoeven te zoeken. 

Het is zeker belangrijk dat er voor onze jongeren voldoende passende woningen zijn, maar dit gaat net zo goed op voor de ouderen

“Verpleeghuiszorg Putten raakt vol” kopt de Stentor deze week. Het artikel geeft een inkijk in de lokale situatie op basis van een landelijke prognose van de groei van het aantal zorgbehoevende ouderen. Gespecialiseerde huisvesting voor deze groep in de vorm van verpleeghuizen dreigt achter te lopen bij deze groei. Een hoogleraar reageert in het artikel op het onderzoek en pleit voor het bouwen van wijken met in het hart een verpleeghuis en met voorzieningen in de buurt. Het aantal verpleeghuisplekken is rijksbeleid, maar gemeenten gaan over de locaties. Is er in Halvinkhuizen straks plek voor een verpleeghuis?

De prognose is dat in de toekomst steeds meer ouderen, ook in Putten, zorg krijgen buiten het verpleeghuis. Het beleid is er nu op gericht om ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen. Maar dit kan er wel toe leiden dat ouderen eerder in het ziekenhuis worden opgenomen en daar mogelijk dan ook komen te overlijden. Dit legt beslag op de ziekenhuiszorg en het is ook voor de betrokken patiënt en familie niet ideaal om de laatste levensfase door te maken op een plek die juist gericht is op mensen beter te maken, buiten de eigen vertrouwde omgeving.

Gemeentebelangen Putten pleit daarom al langer voor de komst van een hospice in Putten zodat Puttenaren in hun eigen omgeving optimaal verzorgd kunnen worden in hun laatste levensfase. Net als de behoefte aan verpleeghuiszorg zal ook de behoefte aan hospice zorg gaan toenemen in Putten. De opgave is om nu hierop voor te sorteren, zodat in Putten ook inwoners in hun laatste levensfase een gastvrij thuis kunnen vinden.

Gemeentebelangen Putten schrijft met enige regelmaat een column voor Puttense Zaken. Deze keer is het de beurt aan Rogier Lange, commissielid Gemeentebelangen Putten