​Verkiezingsdebat Europese verkiezingen

Om de inwoners van Putten te informeren waarom de Europese verkiezingen nu meer dan ooit belangrijk zijn voor ons dagelijks leven is afgelopen woensdag het tweede en tevens afsluitende verkiezingsdebat geweest op VeluweFM. Vier grote onderwerpen waren de basis van de debatten.

Defensie en Veiligheid, Digitale economie, Landbouw en Klimaat alsmede Migratie stonden op de agenda

Albert de Bruin (VVD) en Herman Luitjes (WijPutten) hadden dit samen met de nieuwe generatiegenoten Erwin Schipper en Jens Jaap van Wijncoop wederom georganiseerd.

Zes partijen, verdeeld over twee debatten
In de twee verkiezingsdebatten die telkens twee uur duurden konden de vier onderwerpen ruimschoots worden besproken. Bij het eerste verkiezingsdebat kruisten de degens van NSC, D66 en het CDA. En nu was het tijd voor de VVD met Pieter-Bas van Suijlichem, SGP met Harold Hooglander en ChristenUnie met Johanna Koffeman-Bakker om hun degens te kruisen.

Defensie en Veiligheid
We leven in een steeds onrustigere wereld waarin militaire conflicten aan de grenzen staan van Europa, denk aan Oekraïne. Dit betekent dat we flink meer financiële en militaire middelen geven en nodig hebben. En dit kost uiteraard inspanningen en gewoon geld. Een eigen Europees leger ging de partijen wel wat ver, maar intensiever samenwerken, meer geld vrijmaken en het onderstrepen van de NAVO had de overhand in dit debat.

Digitale economie
Onze leefwereld speelt zich steeds meer in de digitale wereld af. In hoe we contact maken met andere mensen, maar ook waar en wanneer we maar willen. In hoe we werken, in hoe we ons vermaken, hoe we zakendoen, hoe we winkelen en ga zo maar door. Het Nederlandse bedrijfsleven is door de bank genomen ondernemend, innovatief en concurrerend. Het gebruik van digitale technologie wordt doorgaans omarmd, vooral door het grootbedrijf. Maar het MKB blijft nog wat achter. De SGP en de ChristenUnie onderkenden het belang, maar vinden het belangrijk om Europese regelgeving te maken. De VVD gaf aan dit te onderschrijven, maar gaf ook aan dat digitaliseren veel meer kansen geeft dan risico’s.

Landbouw en Klimaat
Op dit onderwerp leverde dit debat, verrassend genoeg, weinig verschillen op. Dit in tegenstelling tot het debat van vorige week met de drie andere partijen. Toch is er zeer inhoudelijk ingegaan op zaken als stikstof, duurzamere landbouw, verantwoorder gebruik van biomassa en het blijven onderschrijven van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Maar ook dat we terughoudender moeten worden door extra Nederlandse regels te maken boven op de Europese regels.

Migratie
Jaarlijks komen ongeveer 250.000 immigranten naar Nederland. Maar omdat ook mensen uit Nederland emigreren neemt de netto groei toe met iets meer dan 100.000 mensen per jaar. Hiermee krijgt Nederland er elk jaar een stad als Alkmaar bij. Nederland staat voor een groot vraagstuk. Ons land wordt voller en voller en alleen al huisvesting is een enorm probleem. Ook het draagvlak neemt af. In andere Europese landen spelen vergelijkbare problemen. Partijen gaven aan de instroom proberen te beperken voor met name ‘veiligelanders’,  alsmede heel kritisch te gaan kijken welke arbeidsmigranten we nodig hebben. Bijvoorbeeld zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen en ICT’ers zijn meer welkom dan werknemers voor sectoren waar al voldoende mensen werkzaam zijn.

Organisatoren en debatleiders
Albert de Bruin: ”Hopelijk dragen de standpunten van deze zes partijen bij aan onze keuze als kiezer om donderdag 6 juni het juiste hokje rood in te kleuren. Mooi ook om te zien dat de jonge generatie er nu al is zowel bij de kandidaten als bij onze medeorganisatoren.”

Herman Luitjes: “Fijn dat we op deze manier de Europese politiek die ons dagelijks leven zeer beïnvloedt dichter bij onze inwoners hebben kunnen brengen. Ook dank ik VeluweFM voor de gastvrijheid en de ruime zendtijd die we hebben gekregen.”

Erwin Schipper: “Top om nu als medeorganisator ook het radiodebuut als debatleider te kunnen maken. Het smaakt naar meer.”

Jens Jaap van Wijncoop: “Ik raak steeds meer betrokken bij de (plaatselijke) politiek, een debat met verschillende kandidaten vond ik een mooie ervaring.”

De levendige debatten....
Voor belangstellenden die de deelnemers van de debatten nog eens zelf willen horen. Dat kan, en wel op woensdag 5 juni op Radio VeluweFM. Van 18.00 uur tot 22.00 uur zijn de twee debatten in zijn geheel te beluisteren.

Vlnr Erwin Schipper, Jens Jaap van Wijncoop, Pieter-Bas van Suijlichem (VVD), Johanna Koffeman-Bakker (CU), Harold Hooglander (SGP), Albert de Bruin en Herman Luitjes. Op de voorgrond: Bas Tempels (VeluweFM). Foto: Albert de Bruin