VVD Putten: 'We gaan verstandig met ons geld om, net als thuis'

"Een gemeente is pas gezond als de ook de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De belasting houden we zo laag mogelijk", geven Jorrit Heinen en Willem Voormolen van VVD Putten aan. 

Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder druk.

"Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant communiceert over plannen, investeringen en de besteding van belastinggeld", aldus Heinen en Voormolen. "De financiële situatie van onze gemeente Putten is gelukkig structureel positief. Onzekerheden zijn er zeker. Denk aan zaken die we als wensen hebben en die nogal wat geld kosten, zoals de nieuwbouw van Groevenbeek, een nieuwe sporthal de ontsluiting van Putten Zuid en eventuele tekorten bij de grondexploitatie hiervan. Dat en andere zaken houden in dat we keuzes moeten maken. Het is eigenlijk net als thuis. Je kan nou eenmaal niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Maar ook kunnen we kijken of we kosten kunnen verlagen en het vergroten van de inkomsten, dit laatste zonder ons als dorpsgenoten daarvoor extra te gaan belasten."

VVD Putten stelt voor om de onderstaande zaken scherp in het oog te houden:

▶ De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt.

▶ We geven niet structureel meer geld uit dan er binnenkomt, hoewel het essentieel kan zijn om een toekomstbestendige investering te doen.

▶ Bij grote investeringen of uitgaven, bijvoorbeeld boven de euro 250.000, willen we absoluut voorkomen dat we achteraf veel meer hebben uitgegeven dan begroot. Vaak worden projecten bewust te laag voorgesteld om eea maar door de gemeenteraad of College te krijgen. Dat is misbruik van het politieke systeem. Een zuivere toetsing vooraf, duidelijke en scherpe afspraken met belanghebbenden en een enorme scherpe begeleiding zal daarbij helpen. Maar ook gewoon wij als politiek moeten dit soort streken niet meer leveren aan de Puttense inwoners.

▶ We geven nogal wat uit aan dure onderzoeksbureau’s. Het zou beter zijn te investeren in blijvende lokale deskundigen. We denken hierbij aan investeringen in het aantrekken van een aantal senior ambtenaren op verschillende beleidsterreinen. Dan hebben we namelijk veel minder onderzoeksbureaus nodig en je hebt permanent eigen expertise in huis.

▶ De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.

▶ De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden.

▶ Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je niet te betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.

'Putten blijft goed, wordt beter! Stem 16 maart op een dorpsgenoot van de VVD'
 

 

VVD Putten