VVD stelt aanvullende vragen over de procedure rondom Engweg 10

​Raadslid Jorrit Heinen heeft in november 2023 vragen aan het college gesteld over de aanvragen en procedures rondom het perceel met opstal en de ontwikkeling van een appartementencomplex aan de Engweg 10.

De beantwoording van het college stemde de fractie van de VVD nog niet tevreden en riep zelfs nieuwe vragen op

“Het heeft ons bevreemd dat het college afwijzend heeft gereageerd op het principeverzoek van de familie Knoppert, eigenaar in 2018, met betrekking tot het perceel aan de Engweg 10. Terwijl het college in 2019, nadat ontwikkelaar De Bunte Vastgoed eigenaar is geworden van het perceel, wel bereid was mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan voor de realisatie van zestien appartementen”, legt Heinen uit. “Wij willen graag een verklaring van de gebeurtenissen in dit dossier en wensen verdere uitleg. In eerste instantie willen we dat graag, omdat transparantie en geloofwaardigheid belangrijke waarden zijn voor de lokale politiek. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het college ons kan uitleggen waarom de procedure zo is verlopen en waarom dit de uitkomsten zijn.”

Heinen vervolgt: “Wij stelden in november de vraag hoe het mogelijk is dat een particulier geen kans krijgt tot wijziging van een bestemmingsplan en vervolgens een vastgoedontwikkelaar met nagenoeg dezelfde plannen dit wel, binnen korte tijd, voor elkaar krijgt. En of het college het eens is met VVD Putten dat dit riekt naar willekeur en dat de familie hierdoor gedupeerd is. Het college antwoordde toen dat dergelijke suggestieve vragen het lokaal openbaar bestuur beschadigen. Maar wij stellen dat een onvoldoende verklaring en beantwoording van de vragen over de gelopen procedures juist hieraan bijdragen in plaats van de vorm waarin een relevante vraag wordt gesteld.”

“Daarom vragen wij het college om ons (raadsleden) en de lokale gemeenschap te helpen de gevolgde procedure te begrijpen. Daarom verzoeken wij aanvullend op de eerder verstrekte openbare documenten inzage in alle e-mails, documenten, gespreksverslagen en app verkeer met De Bunte Vastgoed betreffende Engweg 10”, aldus Heinen. “Zoals de griffier ons meedeelde was het in stelling brengen van een Woo-verzoek (Wet open overheid) niet nodig, omdat raadsleden bij alle relevante zaken kunnen meekijken. Toch willen wij de beantwoording van onze vragen graag behandeld zien, als ware het een Woo-verzoek.”

De VVD-fractie wil van het college weten wat de beweegredenen waren om het principeverzoek van de eerdere aanvrager (familie Knoppert) af te wijzen en geen medewerking te verlenen bij de vergunningsaanvraag en wijziging van bestemmingsplan van Engweg 10 inclusief de bouw van appartementen. Tevens wil de fractie weten wat de beweegredenen van het college waren om een half jaar later wel medewerking te verlenen bij het principeverzoek tot wijziging van het bestemmingsplan en de vergunningsaanvraag voor de bouw van appartementen. En dit voor te leggen aan de raad.

Ook wil Heinen weten of er in de periode van 2017 tot heden meer projecten of vormen van samenwerking met De Bunte Vastgoed in Putten zijn geweest.  En of er door het college of de verantwoordelijk wethouder afspraken zijn gemaakt, toezeggingen zijn gedaan of verwachtingen zijn gewekt bij eerdere projecten of het niet doorgaan van projecten met De Bunte Vastgoed in mogelijke directe of indirecte samenhang tot Engweg 10.”

“VVD Putten rekent op de volledige medewerking van het college”, besluit Heinen.

VVD Putten