​WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2021 vallen deze week op de mat

Deze week ontvangen de inwoners van Putten de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2021. Het bedrag dat moet worden betaald aan onroerendezaakbelasting is afhankelijk van de waarde van de woning. 

Op de website www.putten.nl en in de bijgevoegde informatiewijzer is meer informatie over de waardering en de belastingen te vinden.

Bezwaar maken via een no cure, no paybureau? Gratis is niet gratis
Er zijn diverse bedrijven actief met de slogan 'WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!' Dit klinkt mooi, maar uiteindelijk betaalt de belastingbetaler meer geld als er van deze diensten gebruik wordt gemaakt. Hoe werkt dat nu eigenlijk? Deze bureaus kunnen vergoedingen ontvangen tot 700 euro als het bezwaar wordt toegekend en de waarde wordt gecorrigeerd. Ook al gaat het om geringe wijzigingen. Dit heeft als gevolg dat de gemeente hogere kosten maakt dan wanneer een bezwaarmaker zelf bezwaar maakt. De kosten worden betaald uit de algemene middelen van de gemeente Putten en worden uiteindelijk opgebracht door alle inwoners. Dit is jammer en onnodig, want rechtstreeks bezwaar maken bij de gemeente is altijd gratis en echt niet moeilijk.

Officieel bezwaar maken is vaak niet nodig 
De gemeente Putten wil graag dat de WOZ-waarde klopt en heeft er geen belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde dan wordt dit gratis aangepast. Dus zijn er vragen over de WOZ-waarde of wordt er overwogen om bezwaar te maken, neem dan contact op met de gemeente. Dat kan via telefoonnummer 0341 - 359750 of per e-mail op belastingen@putten.nl.

Alsnog van mening dat de WOZ-waarde niet klopt? Dan bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar te maken. Dit is mogelijk tot zes weken na de dagtekening van de aanslag of beschikking.

Foto: Pixabay