Z​elf nadenken met Puttens verstand… (column)

De afgelopen jaren klotsten de gemeentelijke overschrijdingen (zoals bijvoorbeeld voor het gemeentehuis en het Fontanus- en Kerkplein) en de uitgaven voor dure onderzoeksbureaus over de plinten. Tegelijkertijd krijgt een Puttense moeder voor haar gehandicapte kind 75 procent minder budget dan benodigd.

Politieke plannen worden vaak te goedkoop voorgesteld om maar door de gemeenteraad heen te krijgen.

Met onvermijdelijke overschrijdingen als gevolg. De afgelopen jaren bedraagt dit bedrag, naar schatting, al zo’n 6 miljoen euro. Tel daarbij de kosten op voor dure onderzoeksbureaus; de rapporten over de rotonde aan de Garderenseweg kostten alleen al 130.000 euro! En nog steeds krijgt een Puttense moeder 75 procent minder budget voor haar gehandicapte kind.

Raar eigenlijk dat de Puttense politiek en het bestuur onnodige uitgaven blijkbaar gewoon vinden. Kunnen we niet eens hiervan leren en een en ander gaan verbeteren? Hoe dan zult u denken…

Laten we eerst eens de Rekenkamercommissie vragen dit te gaan bekijken; zij controleren namelijk onafhankelijk het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Dan krijgen we heel inzichtelijk welke overschrijdingen er zijn geweest en hoeveel geld er nu naar onderzoeksbureaus gaat. Dan kunnen zij gelijk politieke en bestuurlijke aanbevelingen doen om dit soort van ontsporingen te vermijden. Mooi om te leren van de fouten en mooi om dit te gebruiken om de besluitvorming in ons mooie Putten te verbeteren.

Een ander idee kan zijn om in plaats van al die dure onderzoeksbureaus eens een burgerpanel van betrokken dorpsgenoten te formeren die advies gaan uitbrengen. Er loopt heel veel oud en jong talent in Putten rond die uitstekend een beoordeling over bijvoorbeeld een rotonde kunnen geven. Dat scheelt geld, geeft draagvlak en lost een probleem op! Met al die besparingen in tijd en geld kan bijvoorbeeld de Puttense moeder haar gehandicapte kind de zorg geven die zo hard nodig is.

Hopelijk kunnen we na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 pragmatischer ons mooie dorp samen met andere dorpsgenoten nog mooier maken.

VVD Putten zal met enige regelmaat een column schrijven voor Puttense Zaken. Deze keer is het de beurt aan Albert de Bruin. Reageren? Stuur een email naar info@puttensezaken.nl.