ChristenUnie Putten

ChristenUnie Putten

Oog voor elkaar, oog voor Putten

ChristenUnie Putten

Wij hebben de Bijbel als uitgangspunt voor ons doen en laten. De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. Vanuit deze gedachte en onze passie voor ons dorp en inwoners is onze slogan voor de komende periode: ‘Oog voor elkaar, oog voor Putten’.

Rond de zomer is door veel mensen meegewerkt aan het verkiezingsprogramma. Tal van verenigingen en stichtingen hebben inbreng geleverd. Maar ook deskundigen, ondernemers en betrokken inwoners uit Putten hebben meegedacht.

Het is goed leven in Putten. De ChristenUnie blijft zich inzetten voor de naaste en voor de schepping. We willen ruimte bieden voor ontwikkeling én beschermen wat waardevol is. Wij willen eenzaamheid tegengaan door het verenigingsleven te faciliteren, vrijwilligers kansen te geven en te voorzien in recreatiemogelijkheden en cultuur.

Uiteraard wordt stevig ingezet op woningbouw waaronder in Halvinkhuizen. Daarbij wil de ChristenUnie vooral ook voor jongeren (tiny houses) en voor ouderen (seniorenhofjes) bouwen, zodat de doorstroming op de woningmarkt beter op gang komt. Daarnaast zijn wij voor fietstunnels onder de Nijkerkerstraat en willen wij actieve en goed onderhouden speelplekken.

Verder willen wij aandacht voor het landelijk gebied onder andere door boeren te belonen voor landschapsbeheer en dat ieder kind tijdens de basisschooltijd op bezoek gaat op een boerderij. Verder staan wij voor een vitaal winkelcentrum, meer dagrecreatie en een Puttens Historisch Museum.

Over al deze onderwerpen zullen wij de komende tijd meer informatie geven. Volg ons dus via Puttense Zaken.
Team_ChristenUnie_KF.jpg
ChristenUnie_Plus_program_23_KF.jpg
ChristenUnie_Plus_program_27_KF.jpg
ChristenUnie_Plus_program_33_KF.jpg
ChristenUnie_Plus_program_39_KF.jpg
ChristenUnie_Plus_program_46_KF.jpg